Briuselyje – dėmesys Europos žaliajam susitarimui ir Bendrajai žemės ūkio politikai
  NAUJIENOS

Briuselyje – dėmesys Europos žaliajam susitarimui ir Bendrajai žemės ūkio politikai

Kategorija:

Miestas:

Pirmadienį Briuselyje vykusioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje ministrai aptarė Europos žaliojo susitarimo elementus, susijusius su žemės ūkiu, Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) pereinamojo laikotarpio taisykles, gyvūnų gerovės ženklinimo ir kitus klausimus.

Daug dėmesio taryboje buvo skirta Europos Komisijos komunikatui „Europos žaliasis susitarimas“, kuriame, atsižvelgiant į klimato kaitos ir aplinkos iššūkius, nustatomi ambicingi ateities tikslai. Siekiama, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. 

Anot žemės ūkio ministro Andriaus Palionio, BŽŪP gali ir prisidės prie reikalingų pokyčių, bet svarbu, kad siūlomi veiksmai būtų pagrįsti poveikio vertinimu. Situacija kiekvienoje valstybėje yra skirtinga, į tai turi būti atsižvelgta. Be to, pokyčiai yra reikalingi visose srityse, ne tik žemės ūkyje.

„Ir, be abejo, auganti aplinkosaugos ir klimato ambicija turi būti paremta ambicingu BŽŪP biudžetu. Vien vizijos nepakanka, ūkininkams turi būti deramai atlyginama už jų pastangas, siekiant įgyvendinti aplinkosaugos reikalavimus,“ – teigė žemės ūkio ministras A. Palionis.

Taip pat pasikeista nuomonėmis dėl BŽŪP pereinamojo laikotarpio taisyklių reglamento, kuriuo siekiama užtikrinti BŽŪP įgyvendinimo tęstinumą ir palengvinti perėjimą prie naujo biudžetinio laikotarpio. 

„Svarbu, kad ūkiai ir kaimo vietovės bei paramą administruojančios institucijos nesusidurtų su neigiamomis teisinėmis ar finansinėmis pasekmėmis, todėl būtina užtikrinti sklandų perėjimą tarp dviejų laikotarpių“, – teigė žemės ūkio ministras A. Palionis.

 

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Reklama