Bibliotekos Senjorų klubo nariams pristatytas romanas „Padai pilni vinių“
  NAUJIENOS

Bibliotekos Senjorų klubo nariams pristatytas romanas „Padai pilni vinių“

Kategorija:

Miestas:
Vasario 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27)  įvyko Senjorų klubo popietė – Aldonos Ruseckaitės romano apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“, kurią 2019 m. išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, aptarimas.
Jau tapo prasminga klubo tradicija bent kartą metuose aptarti didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusias literatūros naujienas apie įžymius Lietuvos meno, kultūros ar literatūros žmones. Ankstesniuose renginiuose buvo kalbėtasi apie Galiną Dauguvietytę, Šiaulių miesto garbės pilietį Virgilijų Noreiką, mažai kam žinomus tragiško likimo kraštietės dailininkės Marcės Katiliūtės gyvenimo ir kūrybos vingius.
A. Ruseckaitės knyga „Padai pilni vinių“ pasirinkta taip pat neatsitiktinai. Bibliotekininkai gali patvirtinti, kad šios autorės knygos yra skaitytojų labai mėgstamos ir laukiamos, ypatingai – kūriniai, kuriuose meniškai, tačiau remiantis kruopščiai patikrintais ir išanalizuotais faktais, pavaizduotos lietuvių rašytojų ir poetų asmenybės. Knygos aptarimą parengusi ir diskusiją moderavusi Bibliografijos-informacijos skyriaus darbuotoja Eugenija Mačiulienė akcentavo, kad šio biografinio romano vertę  užtikrinantis derinys – autorės kūrybinis talentas drauge su muziejininko profesine kompetencija ir ilgamečio darbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje patirtimi.
Susipažinimui su A. Ruseckaitės kūryba parengta jos knygų parodėlė, renginio dalyvių dėmesio prašėsi įvairiais metais išleisti Salomėjos Nėries poezijos rinkiniai bei  retas 1955 m. leidinys – gausiai nuotraukomis ir dokumentine medžiaga iliustruotas  albumas apie poetę, įdomus mums jau pamiršta sovietmečio propaganda. Renginiui buvo parengta vaizdinė medžiaga, moterys klausėsi aktorių Jūratės Viliūnaitės, Laimono Noreikos ir Rūtos Staliliūnaitės skaitomų S. Nėries poezijos įrašų, Rimanto Vaitiekūno atliekamų dainų. Daugeliui Senjorų klubo narių poetės eilės – tai jaunystės dienų poezija. Dalindamosi įspūdžiais apie knygą, kalbėdamos apie sudėtingą poetės likimą, nevienareikšmius pasirinkimus, jos sakėsi sužinojusios daug naujo. Daugelio nuomone, knyga yra įtraukianti, vaizdingai, jautriai parašyta, gausu įdomių detalių, taip pat įdomi ir savita jos kompozicija. Autorė nemoralizuoja, nesmerkia ir neteisina poetės – palieka tai skaitytojui. Moterų nuomone, svarbiausia – poetės kūryba, iki šių dienų žavinti skaitytoją. Savo kūrybos eilėraštį apie Salomėją Nėrį paskaitė literatė Birutė Kriščiūnaitė.
 
ŠMSVB Bibliografijos-informacijos skyriaus informacija
 
 

Reklama