NAUJIENOS

Bendrojo plano koncepcijos rengime - apie priemiestinių teritorijų problematiką

Kategorija:

Miestas:

Šiaulių rajono savivaldybėje vyko dar vienas susitikimas dėl rengiamos Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo koncepcijos. Susirinkime kalbėta apie priemiestinių teritorijų problematiką ir galimus sprendimo būdus. Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus specialistai, priemiestinių seniūnijų seniūnai, darbuotojai ir gyventojai. Susitikime plano rengėjo - UAB CityForm projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė pristatė priemiestinių rajono teritorijų specifiką. Kalbėta apie tai, kaip galėtų vystytis priemiestinės Šiaulių rajono teritorijos, kaip jos galėtų vystytis atsižvelgiant į greta esantį miestą, kaip galėtų atliepti gyventojų poreikius.

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo koncepcijos svarstomos nuo praėjusio rudens. Savivaldybės vadovai, gyventojai, seniūnijų darbuotojai aktyviai domisi specialistų parengtomis bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvomis, diskutuoja su plano rengėjais.

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, nuspręsta parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui. Bendrojo plano keitimo koncepcijoje numatyta patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus. Taip pat numatyti ir patikslinti teritorijas pramonės ir sandėliavimo objektų statyba bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Autorės nuotraukos


Reklama