NAUJIENOS

Belskis ir pasitiks

Kategorija:

Miestas:
„Belskis ir atidarys“, – taip teigia sena žmonių
išmintis.
Jis beldėsi kantriai ir ilgai, bet durų niekas
neatidarė.
Niekas nepriėjo net žvilgtelti pro langą.
Ir pro rakto skylutę ten viduje jis neįžvelgė
nei jokios gyvos dvasios.
Bet jis tikėjo ta žmonių išmintimi, ir beldėsi,
beldėsi, beldėsi...
Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk...
Staiga vienu metu išgirdo skambant muziką.
Durys dabar jam tapo skambiausiu instrumentu,
vėjas – nenuilstančiu akompaniatoriumi,
medžiai, gatvės, dangus – pilna Olimpijos sale...
Taip kūrybos pasaulis pasitiko gimstantį
naują Kūrėją.
 
Jeronimas Laucius
 

Reklama