NAUJIENOS

AUŠRA Šiauliuose simbolizuos Tautos Laisvę

Kategorija:

Miestas:
Kovo 19 d. paskelbti galutiniai Šiaulių miesto savivaldybės surengto paminklo „Tautos Laisvė“ idėjos ir projekto konkurso rezultatai – konkursą laimėjo projektas „Aušra“, kurio autoriai  „Arch Box" architektai iš Klaipėdos.

 

Paminklo „Tautos Laisvė“ idėjos ir projekto paieškos užtruko trejus metus, prireikė trijų konkursų, kol pagaliau buvo rastas sprendimas ir išrinktas projektas, kuris turėtų būti įgyvendintas reprezentacinėje Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje. Iš aštuonių konkursui pateiktų darbų palankiausio komisijos vertinimo sulaukė projektas „Aušra“, kuris  pripažintas kaip geriausia idėja Tautos Laisvės įamžinimui. Konkurso vertinimo komisiją sudarė žinomi savo srities specialistai: pirmininkas skulptorius prof. Gediminas Karalius, nariai – skulptoriai Algirdas Bosas ir Algirdas Kuzma, architektai Audrys Karalius, Laimonas Bogušas, doc. Saulius Pamerneckis ir Vytenis Rudokas. Recenzentai – skulptorius Gediminas Piekuras ir  architektė Giedrė Mendoza Herrera. „Aušra“ – tai 25 metrų aukščio keturkampis betoninis obeliskas, kurio pagrindiniame fasade – Gedimino stulpai ir iš jų iškylantys kiti semantiniai ženklai. Paminklas simbolizuos tautos vertybes ir jų ilgaamžiškumą bei derės kuriamame Prisikėlimo aikštės ansamblyje.„Manau, kad Šiauliai nuveikė labai didelį darbą ne tik įdėdami daug jėgų organizuojant konkursus, formuluojant užduotis, bet  svarbiausia –  išlaikydami nuoseklumą. Dalyvavau visuose šio paminklo idėjos paieškų etapuose. Pradžioje buvo nemažai blaškymosi, kol jau vėliau, antrame etape, susiformavo aiškesnė kryptis – norima vertikalės. O galiausiai buvo labai aiškiai suformuluota užduotis – smailė, obeliskas. Ir taip buvo nuosekliai nueita iki norimo tikslo, siekiant visos rekonstruojamos Prisikėlimo aikštės darnos. Juk būna įvairių madingų laikotarpių, eksperimentų, bet šiuo atveju kuriama viešoji erdvė, kuri turi būti monumentali, patraukli ilgam“, – konkurso rezultatus apibūdino Vertinimo komisijos pirmininkas skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas, prof. Gediminas Karalius. – „Iš pateiktų darbų buvo atrinktas tas, kurį bus galima sėkmingai vystyti toliau. Todėl dabar labai svarbu nepagailėti jėgų ir užsispyrimo projekto idėją išvystyti iki galo, vertinimo komisijos nariai nusiteikę ir toliau konsultuoti bei patarti laimėjusio projekto kūrėjams.“
Geriausiu pripažinto „Aušros“ projekto įgyvendinimo suma numatyta 160 tūkst. Eur, o tai neviršija paminklui pastatyti Šiaulių miesto savivaldybės skiriamos pinigų sumos, kuri paskutiniu metu buvo gerokai sumažinta.„Konkurso projektai vertinimus gavo su išlygomis, visiems surašytos labai konkrečios pastabos, į kurias kūrėjai turės atsižvelgti. Prie „Aušros“ irgi reikės dar gerokai padirbėti, taisyti projektą, ieškoti tinkamų sprendimų, jeigu norima gauti kuo geresnį rezultatą. Po pataisymų projektas vėl bus pateiktas komisijai, nes nenorime likti nuošalyje, norime dalintis atsakomybe“, –  sako A. Karalius.Konkurso vertinimo komisijos palankiausiai įvertintai „Aušrai“ nedaug nusileido „Laisvės angelas“ Autorių grupė: Gintautas Jonkus, Edmundas Andrijauskas, Petras Grecevičius, Jonas Abromas. Autoriai gyvena Klaipėdoje, Palangoje ir Kretingoje. „Atminties obeliskas“ kūrė Architektų biuras "Tenesis" iš Klaipėdos, „Laisvės galia“ Architektūros linija, Lietuvos ir Suomijos UAB iš Vilniaus  ir projektas Lietuvių tautos laisvei autorius - Darius Augulis, Šiauliai.
Ramiau buvo diskutuota dėl projektų „Tautos laisvė“ autoriai Vladas Balsys ir Gintautas Lukošaitis. Klaipėda ir Šiauliai. „Atmintis“ autoriai UAB "Architektų gildija", Vilnius, ir „Tautos vartai“ autorius Raimundas Krukonis.

Vitalis Lebedis

Reklama