NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Atsakymo iš ministerijos laukė beveik pusmetį

Kategorija:

Miestas:
Padangų importuotojų organizacija  (PIO) ir Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA) šių metų vasario 28 dieną raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl vieningos gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos sistemos sudaromų sunkumų verslui. PIO direktorė Danguolė Butkienė ir AGIA direktorė Rita Zdanevičienė rašte išdėstė, kad GPAIS dirbtinai riboja gamintojų ir importuotojų teises, neleisdama jiems pavesti skirtingų gaminių atliekų  srautų tvarkymą skirtingiems ir atliekų tvarkytojams. „Dėl to dalis gamintojų-importuotojų negali nurodyti (deklaruoti) savo pasirinktų atliekų tvarkymą organizuojančių organizacijų ir atliekas tvarkančių įmonių“, –  rašoma Aplinkos ministerijai pateiktame rašte.
Danguolė Butkienė ir Rita Zdanevičienė paprašo Aplinkos ministerijos imtis priemonių, kurios gamintojams-importuotojams leistų visas pasirinktas skirtingų atliekų srautų tvarkymui organizacijas ir atliekas tvarkančias įmones; informuoti gamintojus-importuotojus, kada minėti darbai bus atlikti, o jei ministerija neplanuoja imtis šių darbų – nurodyti priežastis, kodėl to daryti neketina, ir parašyti, kokiais kitais būdais gamintojai-importuotojai gali deklaruoti savo į rinką išleidžiamų gaminių atliekų tvarkymui pasirinktas organizacijas ir įmones.
PIO ir AGIA vadovės, nesulaukusios iš Aplinkos ministerijos atsakymo,  apie savo lūkesčius ministerijai primena raštu balandžio 18 dieną, vėliau – gegužės 4 diena, Ir tik liepos 7 dieną sulaukia atsakymo, kuriame, nėra jokio atsakymo į pateiktus klausimus. Tik įstatyminių nuostatų kratinys, nieko bendro neturintis su D. Butkienės ir R. Zdanevičienės pateiktais klausimais.
Įstatymai numato konkretų laiką, per kurį valstybės tarnybos privalo atsakyti į pateiktus raštus.  Ką daryti, kad ministerijos, kitos valstybės tarnybos laiku atsakytų besikreipiantiems? Neretai pasitaiko atvejų, kad nors atsakant įstatymo nustatytas terminas  ir nepažeistas, bet atsakymas, nereikalaujantis ypatingo tyrimo, surašomas tik paskutinę įstatymu nustatyto termino dieną. Kaip sustabdyti tokį piktnaudžiavimą? Kaip sustabdyti atsirašinėjimą, kai užuot konkrečiai atsakius į patektus klausimus atsiunčiamas teisės aktų kratinys.
Apie tai, kas daroma, pasakoja Seimo narė Virginija Vingrienė.
Pavasario sesijoje Seimas pritarė mano pateiktai Viešojo administravimo įstatymo pataisai sutrumpinti perpus laiką, per kurį ministerijų ar kitų valstybės institucijų pareigūnai privalo atsakyti į gyventojų ar organizacijų raštus. Dabar valdininkai vietoje  20 dienų atsakymo terminio, privalės atsakyti 10 dienų. Ir už šio reikalavimo nesilaikymą atsakomybę turės prisiimti aukščiausias institucijos vadovas, kuris atitinkamai motyvuos ar paragins nevilkinti problemos sprendimų viduriniosios ar žemesnės grandies vadovus, o esant reikalui juos nubaus . Bent taip tikimės priversti institucijas gerbti žmones, kuriems jie iš tiesų tarnauja ir operatyviau spręsti iškilusius klausimus.
 
Parengė
Genovaitė Paulikaitė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama