NAUJIENOS

Atnaujinta Jaunimo reikalų taryba susirinko į pirmąjį posėdį

Kategorija:

Miestas:
Spalio 24 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdyje Tarybos pirmininku buvo  išrinktas  Gabrielius Verdingas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, o jo pavaduotoju tapo Dovydas Paškauskas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys. Naujoji jaunimo reikalų taryba pasitvirtino Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentą.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo tarybos tikslas – bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose, koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama