NAUJIENOS

Atidaroma Adomo Varno paroda „Ponas Varnas nupiešė paveikslą“.

Kategorija:

Miestas:
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus V. K. Jonyno namuose-galerijoje, Turistų g. 9, Druskininkuose, vasario 20 d., ketvirtadienį, 16.30 val. atidaroma Adomo Varno paroda „Ponas Varnas nupiešė paveikslą“ iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fondų.
Parodoje eksponuojamos visos A. Varno įvairiapusiškumą atspindinčios veiklos: menininkas
dirbo tapybos, grafikos, scenografijos, leidybos srityse, fotografavo ir dokumentavo Lietuvos
kryžius, koplytėles bei retesnius architektūrinius paminklus, dirbo pedagoginį darbą, rašė
dailės temomis, vertė vadovėlius, aktyviai dalyvavo kuriant įvairias lietuvių menininkų organizacijas.
Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis Adomas Varnas buvo unikali XX a. menininkų
kartos asmenybė. Šiandien Adomą Varną matome ne tik kaip kūrėją ar įvairiapusišką
visuomenininką, bet taip pat kaip pedagogą – jaunųjų menininkų, tarp jų ir V. K. Jonyno,
mokytoją, bei jaunosios kartos ugdytoją, nenuilstantį sutuoktinės Marijos Kuraitytės-
Varnienės (1886–1982) pagalbininką įtvirtinant ir puoselėjant M. Montessori metodo mokymą
Lietuvoje, o po Antrojo pasaulinio karo emigracijoje Vokietijoje ir Amerikoje.
Menininkas Adomas Varnas gimė 1879 m. sausio mėn. 1 d. Joniškyje, Juozo ir Pranciškos

Voronovičių šeimoje. 1890–1895 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje, vėliau – iš Varnių į Kauną
perkeltoje kunigų seminarijoje. Metęs mokslus seminarijoje, 1900 m. įstojo į Imperatoriškąją
dailei skatinti mokyklą ir Štiglico centrinę taikomosios dailės mokyklą Sankt Peterburge.
Mokydamasis šiame mieste, A. Varnas pats susilietuvino pavardę ir iš Voronovičiaus tapo Varnu.
1905 m. menininkas išvyko į Šveicariją, Ženevos Ecole des Beaux Arts meno mokyklą,
studijuoti dailės ir dekoratyvinio meno. 1909 m. A. Varnas išvyko į Galiciją, vėliau persikėlė į
Zakopanę, ten gyveno iki 1913 metų. Šiuo laikotarpiu dirbo meteorologijos stotyje,
mokytojavo ir daug tapė: sukurtas garsusis paveikslas „Bangose“ (1912).
1913 m. A. Varnas su šeima grįžo į Lietuvą, bet, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui,
pasitraukė į Maskvą, vėliau į Odesą. Po karo menininkas grįžo į Lietuvą. 1919 m. apsistojo
Vilniuje, mokytojavo Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijoje. Lenkams okupavus Vilnių,
A. Varnas nenorėdamas persikėlė į Kauną, kur nuo 1934 m. Kauno meno mokykloje dėstė
piešimą, tapybą ir pritaikomą kompoziciją, V. K. Jonyną ir kitus studentus skatino
susiformuoti individualų meno stilių ir pasaulėžiūrą. 1941–1944 m. Kauno taikomos dailės
institutas suteikė Adomui Varnui profesoriaus titulą.
1944 m. Varnų šeima išvyko į Vokietiją ir apsistojo Ravensburgo DP karo pabėgėlių
stovykloje. 1949 m., persikėlus į JAV, Varnams teko patirti imigrantų dalią: mokytis anglų
kalbos, dirbti nekvalifikuotą darbą, jau būnant garbaus amžiaus (Varnui 70 m., Varnienei 63 m.).
Emigracijoje dailininkas nupiešė ir nutapė nemažai peizažų, miestų vaizdų ir portretų.
Čikagoje sukūrė, be daugelio kitų kompozicijų, istorinę kompoziciją „Mindaugo vainikavimas“

(1951–1955). Paskutiniuoju šio menininko darbu laikomas „XX amžiaus maras“ (1971).
A. Varnas aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, buvo Amerikos lietuvių dailininkų
sąjungos garbės pirmininkas, taip pat – vienas iš Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų.
Adomas Varnas šį pasaulį apleido būdamas 100 metų, 1979 m. liepos 19 d., palaidotas Čikagoje, JAV.
Papildomą informaciją teikia: Aušra Sedlevičiūtė tel. 8 313 52755
Paroda veiks: 2020 02 20 – 03 08 
Maloniai kviečiame apsilankyti.
Vida Labanauskienė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama