NAUJIENOS

Ateities komitete nubrėžtos valstybės viešojo valdymo trajektorijos

Kategorija:

Miestas:

Šios dienos Seimo Ateities komiteto nuotoliniame posėdyje pristatyta viešojo sektoriaus modernizavimo panorama: valstybės tarnybos ir jos funkcijų pertvarka, viešųjų ir administracinių paslaugų bei optimalaus institucijų tinklo schema.

Šiuo metu nėra tikslių duomenų, kiek viešasis sektorius kainuoja mokesčių mokėtojams. Manoma, kad  Lietuvai viešojo sektoriaus paslaugos atsieina keletą milijardų eurų per metus, tačiau gyventojų pasitikėjimas ir viešojo sektoriaus prestižas vis tiek yra ypač žemas. Daugybė institucijų turi skirtingus teisinius statusus, dažnai jos veikia inertiškai ir reaktyviai, gausybė teikiamų administracinių bei viešųjų paslaugų apraizgytos pertekliniais biurokratiniais reguliavimais, o apie 350 tūkst. apatiškų ir demotyvuotų viešojo sektoriaus darbuotojų paskendę smulkmeniškame reglamentavime. Visą tai lemia, kad šalyje yra įsigalėjusi teisėkūrinė hiperinfliacija.

Svarbi viešojo sektoriaus problema – žmogiškasis kapitalas ir įgūdžiai. Lietuvos viešasis sektorius jau yra subrendęs esminei skaitmeninei transformacijai, tačiau jai svarbu ne tik inovacijų apimtis ar turinys, bet ir viešojo sektoriaus organizaciniai gebėjimai, darbo kultūra, motyvacija ir kiti netiesioginiai parametrai. Valstybės tarnautojų gebėjimai ir pajėgumai tiesiogiai prisideda prie viešosios politikos reformos sėkmės, todėl šiandieninei valstybės tarnybai yra būtinas kokybiškas šuolis.

Valstybės tarnyba yra iki šiol yra sąlyginai nemoderni, sustabarėjusi ir uždara, todėl netenkina nei visuomenės, nei politikų lūkesčių. Šiai dienai realus valstybės tarnybos potencialas yra tikrai nedidelis. Ant tokios, sistemiškai nesutvarkytos tarnybos, užgriūva nauji laikmečio iššūkiai, pirmiausia – skaitmenizacija, tačiau archajiška šalies viešojo sektoriaus institucinė sąranga, atitinkanti XX a. septintąjį dešimtmetį, su jais susidoroti nesugeba.

Viešojo sektoriaus reforma yra viena iš prioritetinių šios Vyriausybės kadencijos reformų, turinti ir asmeninį Ministrės Pirmininkės palaikymą. Šią reformą organizuoja ir įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, tačiau sisteminiai pokyčiai neįvyksta per metus ar kelis, tad norint juos įgyvendinti, pirmiausia būtina užtikrinti proceso tęstinumą.

Ateities komitetas tęs viešojo sektoriaus pertvarkos klausimų parlamentinę kontrolę ir kituose komiteto posėdžiuose.​

 

 Ateities komiteto biuras


Reklama