NAUJIENOS

Artėjant Knygų mugei Vilniuje: versta iš lietuvių kalbos...

Kategorija:

Miestas:
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet buvau pakviestas dalyvauti Tarptautinėje Minsko knygų mugėje. Tas dalyvavimas ypač prasmingas tiems rašytojams, kurie rašo savos šalies – kaip aš lietuvių – kalba, kuria skaito tik savi tautiečiai. Tuo pačiu jie tampa nelygiaverčiai su didžiųjų šalių rašytojais, tokių kaip anglų, vokiečių ar rusų kūrėjais, kuriuos skaito ne tik jų šalių didžiulė auditorija, bet tas kalbas moka ir daugelis mažesnių valstybių skaitytojai.
Baltarusijoje mano knygos leidžiamos baltarusių ir rusų kalbomis, o iš pastarosios – į kitas kalbas. Tokiu būdu jos yra išverstos į serbų, tadžikų kalbas. Šiuo metu viena knyga „Robotų maištas“ yra ruošiama spaudai Ukrainoje, vertėjas Glebas Kudriašovas į mugę buvo atvežęs knygos iliustracijas.
Ši Minsko knygų mugė man buvo ypač sėkminga ir kūrybinga. Joje buvo pristatyta ir labai gerai sutikta nauja mano knyga „Blagaslavi sebia“ (Palaimink save). Ji versta iš  lietuvių kalba dviejų neseniai išėjusių knygų „Vaistažodžiai“ ir „Gyvenimo vaistažodžiai“, vertė Jelena Malinovskaja, redagavo ir leidyba rūpinosi Larisa Kučerova. Leidykla „Adukacja į vychovanja“ šią knygą ne tik išleido, iliustravo, bet pasistengė, kad skaitytojai ją galėtų ir išgirsti. Baltarusijos nusipelnęs meno veikėjas, aktorius Valerijus Anisenka ir jauna aktorė ją Olga Zdiarskaja ją įgarsino. Dalis novelių išversta ir į baltarusių kalbą. Novelės bus spausdinamos periodiniuose žurnaluose.
Knygų mugėje dalyvavo kūrėjai iš trisdešimties šalių. Su daugeliu rašytojų esu jau seniai pažįstamas, su kai kuriais susipažinome pirmą kartą. Nuolat bendrauju su Kazachstano, Serbijos, Rusijos, Ukrainos rašytojais bei leidėjais. Šįmet užsimezgė draugystė su Azerbaidžano, Lenkijos kūrėjais. Neabejoju, kad bent dviejose šalyse „Blagaslavi sebia“ (Palaimink save) bus išleisti dar šiais metais. Visada, skaitydamas „Versta iš lietuvių kalbos“, jaučiu pasididžiavimą.
Diskusijose kalbėję rašytojai apgailestavo, kad ir toliau mažėja skaitytojų, kad labiausiai „nukenčia“ kūrybiškumą, dvasingumą, žmogiškąsias vertybes propaguojantys rašytojai. Būtent tik tokios knygos ir teikia skaitytojams dvasinės stiprybės, energijos, tikėjimo savimi. Viso to, nemažiau kaip duonos, ir reikia nugalint plintančias, lyg virusas, depresines nuotaikas, kovojant neišvengiamoje rinkos ekonomikos primestoje konkurencinėje kovoje. Deja, daugelis net nepajuto, kad palengva, bet išradingai buvo išvesti iš aktyvaus, kūrybiško gyvenimo kelio.
Šiais metais mūsų  leidykla „Trys žvaigždutės“ nuo vasario 20 d. dalyvaus ir Vilniaus knygų mugėje.
Jei būsite sveiki kūrybiškai, jei praeisite pro  stendus su knygomis apie  vampyrus, paralelinius pasaulius, apokalipses, mistiką, tai 3-ioje salėje susitikime prie mūsų Leidyklos stendo. Juk negali būti, kad visi norėtų išsikraustyti į kitus pasaulius, kažkas dar bent dešimt metų turėtų likti „ant žemės“, laukti pavasario, o ne vampyrų ar pasaulio pabaigos.
Pasikalbėję, pamatę kitų autorių pas mus išleistas knygas galbūt panorėsite ir patys išleisti savo atsiminimus. Mes su malonumu jums padėsime.
Mūsų  „Vaistažodžiai“ ,  antideprėsinės  knygos, parašytos kartu su žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku skirtos visiems, ieškantiems dvasinės stiprybės, gyvenimo energijos. Jos kartais atstoja ir ne vieną vaistų tabletę.
Iki susitikimų.
Jeronimas Laucius,
rašytojas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas
 
 

Reklama