Aplinkos ministerija persigalvojo: kitąmet įdiegus GPAIS pereinamasis laikotarpis verslui bus
  NAUJIENOS

Aplinkos ministerija persigalvojo: kitąmet įdiegus GPAIS pereinamasis laikotarpis verslui bus

Kategorija:

Miestas:
Gruodžio 22 dieną Aplinkos ministerija paskelbė, kad Seimui atidėjus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ir Atliekų tvarkymo įstatymų pakeitimų priėmimą, aplinkos ministras Kęstutis Navickas konstatuoja, kad verslas privalės vykdyti apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) nuo jos veikimo pradžios, tačiau be pereinamojo laikotarpio ir kitų lengvatų.“

Naujai sistemai – pereinamasis laikotarpis

Baigiantis metams ministerija persigalvojo ir gruodžio 28 d. paskelbė apie tai savo tinklalapyje. „Iki šių metų pabaigos bus baigta diegti ir kitų metų sausio 2-ąją paleista Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Jos funkcijos apims gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai, atliekų tvarkymo apskaitos, ataskaitų ir kitų dokumentų pateikimo, ataskaitų tikrinimo, duomenų analizės ir apdorojimo bei kitus procesus.
Rudenį vykusios bandomosios eksploatacijos metu įmonės testavo programą, teikė pastebėjimus dėl sistemos netikslumų. Aplinkos ministerija dėkoja įmonėms už atliktą darbą, pateiktas pastabas, kurios iki sistemos paleidimo pradžios bus ištaisytos.
Siekiant padėti įmonėms prisitaikyti ir sklandžiai dirbti naujoje sistemoje, aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu duomenų perdavimui bus suteiktas pereinamasis laikotarpis:
  • pereinamasis laikotarpis prisitaikymui prie GPAIS – iki 2018 m. birželio 30 d. Šiuo laikotarpiu apskaitą bus galima vykdyti pasirinktinai, GPAIS sistemoje arba įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose;
  • 2018 m. sausio pabaigoje planuojama viešai paskelbti gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai integracines sąsajas, t. y. gaminių sąrašo, prekinių vienetų, svorio išraiškas;
  • gamintojai, importuotojai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos galės programuotis integracijas su GPAIS sistema arba pradėti vesti duomenis tiesiogiai į GPAIS;
  • su atliekų tvarkytojais 2018 m. sausio mėnesį numatomos konsultacijos dėl dalinės integracijos tarp atliekų tvarkytojų apskaitos sistemų ir GPAIS;
  • prisitaikymo laikotarpiu kontrolė bus vykdoma pagal įmonių turimas verslo valdymo ar apskaitos sistemas;
  • nuo 2018 m. liepos 1 d. gaminių ir pakuočių, atliekų tvarkymo kontrolė bus vykdoma tik pagal GPAIS“, – rašo  Aplinkosministerijos Viešųjų ryškių skyrius.
Siūlo sistemą tobulinti

Kad pereinamasis laikotarpis būtinas, rodo dar nepradėjus veikti sistemai pastebėti jos galimi nesklandumui. Gruodžio 22 d. Padangų importuotpojų organizacijos direktorė Danguolė Butkienė raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl GPAIS atliekų darytojų duomenų teikimo. Ji nurodo, kad Atliekų tvarkymo įstatymas nurodo,  kad padangų atliekų surinkimą iš platinimo vietų ir technines paslaugas teikiančių įmonių privalo finansuoti gamintojai importuotojai.
„Organizacija kasmet skelbia konkursus ir sudaro sutartis su keliais, turinčiais teisę tvarkyti padangų atliekas, tvarkytojais. Organizacijoje dalyvaujantys gamintojai teikia užsakymus padangų atliekų surinkimui iš savo platinimo vietų ir technines paslaugas teikiančių įmonių (toliau vadinamų Atliekų darytojai). Savo ruožtu, organizacija sutartiniais pagridais, užsakymus padangų atliekų surinkimui iš užsakymuose nurodytų vietų paskirsto atliekų tvarkytojams ir tai yra ne vienas, o keli atliekų tvarkytojai. Tą patį Atliekų darytoją gali aptarnauti visi Organizacijos pasirinkti atliekų tvarkytojai. Atliekų tvarkytojai, įvykdę užsakymus, pateikia sąskaitas faktūras už atliktus darbus Organizacijai, – nurodo Padangų importuotojų organizacijos vadovė. – Iš Atliekų darytojų padangų atliekos surenkamos nemokamai. Šių padangų atliekų tvarkymą pilnai finansuoja gamintojai importuotojai, pasirinkę kolektyvinį apmokestinamųjų gaminių tvarkymo organizavimo būdą, šiuo atveju padangų atliekų tvarkymo organizavimą pavedę Padangų importuotojų organizacijai. GPAIS Atliekų darytojai turi nurodyti sutartį su atliekų tvarkytoju, kurios pagrindu yra perduodamos padangų atliekos. Kokias sutartis turės nurodyti Atliekų darytojai aptarnaujami Organizacijos, sutartiniais pagrindais vykdančiais padangų atliekų surinkimą, atliekų tvarkytojų:
  • Sutartį su organizacija?
  • Sutartį su gamintoju importuotoju, išleidusiu į Lietuvos rinką padangas?
  • Sutartis su visais atliekų tvarkytojais, kurie vykdys gamintojų importuotojų pateiktus užsakymus išvežti padangų atliekas? Jeigu privalės nurodyti tokias sutartis,tai kokiu pagrindu, šios sutartys turės bus sudaromos tarp Atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų, kai finansavimasyra skiriamas iš Organizacijos?“
 
 
Pagal AM ir PIO pateiktą informaciją parengė
Genovaitė Paulikaitė
 

Reklama