NAUJIENOS

Apdovanoti mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojai

Kategorija:

Miestas:
Šiandien Panevėžio miesto mero pavaduotojas Deividas Labanavičius pasveikino mokyklų edukacinių erdvių savivaldybės lygmens konkurso nugalėtojus. Geriausiai kuriančiomis ir kūrybiškai ugdymui edukacines erdves naudojančiomis šiemet tapo dvi švietimo įstaigos - Panevėžio gamtos mokykla ir  lopšelis-darželis „Puriena“.„Ačiū, kad tęsiate tradicijas, dalyvaujate konkurse ir atstovaujate mūsų miestą - Panevėžį. Išpuoselėtos erdvės džiugina ne tik jūsų bendruomenės, bet ir visų mūsų panevėžiečių akis“, - sakė D. Labanavičius.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kazimiero Armonavičiaus vadovaujama komisija vertino kaip kuriamos ir ugdymui naudojamos edukacinės erdvės, vykdoma jų sklaida. Nustatyta, kad švietimo įstaigų edukacinės erdvės turiningos, kuriamos kartu su mokiniais, bendruomenės aktyviai dalyvauja jų kūrime, bendradarbiaujama su partneriais. Edukacinėms erdvėms kurti yra naudojami šiuolaikiški sprendimai, išskirtiniai aplinkos elementai, želdiniai yra estetiški, derinamos spalvos, želdinama planingai, sukurta sveikatinanti lauko ir vidaus aplinka, atitinkanti higienos normas.  Komisijos nariai pasidžiaugė, kad kuriant edukacines erdves vis didesnis dėmesys skiriamas „žaliajai“ ugdymo(si) aplinkai, kuri kūrybiškai naudojama tyrinėjimams, pasaulio pažinimui, asmens ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti.Abi Panevėžio švietimo įstaigos bus pateiktos nacionalinei komisijai, kuri šalies lygmens nugalėtojus paskelbs rugsėjo mėnesį. Šį konkursą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jame  dalyvavo 7 Panevėžio miesto švietimo įstaigos.
 
Komunikacijos skyrius
 

Reklama