NAUJIENOS

Antanas Matulas: Radiacinės saugos centro problemos turi būti sprendžiamos

Kategorija:

Miestas:

Sausio 20 d. posėdyje Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė Komiteto pirmininko Antano Matulo iniciatyvai kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, kad būtų kuo greičiau įvertinta situacija, susidariusi su Radiacinės saugos centro valdymu ir veikla, ir priimti reikalingi sprendimai, kurie užtikrintų didesnį šios valstybinės institucijos veiklos stabilumą ir veiksmingumą.

Radiacinės saugos centras (RSC) yra tarptautinį pripažinimą turinti įstaiga, kuriai yra patikėtos reguliuojančiosios valstybinės institucijos radiacinės saugos klausimais funkcijos, reaguojant į galimas branduolines ir radiologines avarijas. Tačiau jau keletą metų nesprendžiamos, taip pat  naujos, su papildomų funkcijų priskyrimu atsiradusios problemos, trukdo šiai svarbiai valstybės institucijai veikti stabiliai ir veiksmingai:

1) RSC jau ketveri metai dirba vadovaujant laikinam vadovui; 

2) 2018 m. Vyriausybei priėmus sprendimą jungti RSC prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir pateikus Seimui tai reglamentuojančių įstatymų projektus, kolektyvą paliko 8 specialistai, turintys 5–10 metų darbo radiacinės saugos srityje patirtį. RSC tai yra didelis praradimas, nes radiacinės saugos specialistai ruošiami tik su Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Europos Komisijos pagalba (šios srities specialistai Lietuvoje neruošiami);

3) nuo 2021 m. sausio 1 d. RSC iš Aplinkos apsaugos agentūros perėmus šios agentūros vykdytas ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS bei ARGOS prognozavimo sistemos administravimo funkcijas, nustatyta, kad ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS stotys neatsparios kibernetinėms grėsmėms, todėl būtina turėti alternatyvų duomenų perdavimą RADIS stočių palydoviniu ryšiu tuo atveju, jeigu sutriktų internetinis ryšys. Tam yra reikalingos papildomos lėšos Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pateiktiems reikalavimams įgyvendinti ir palydoviniam ryšiui užtikrinti. Papildomas finansavimas RSC taip pat reikalingas, nes, siekiant užtikrinti Vilniaus vandenviečių apsaugą nuo radioaktyviosios taršos galimos Baltarusijos AE avarijos atveju, būtina skubiai pastatyti vandens ankstyvojo perspėjimo stotį ties Vilniumi.

Nesprendžiamos problemos, įskaitant ir diskusijas, kurios nuolat vyksta pasikeitus Vyriausybėms dėl ketinimo RSC apjungti, panaikinti ar pan., turi neigiamą poveikį RSC.

Įvertinus RSC funkcijas ir vaidmenį, rengiantis ir įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje, būtina neatidėliojant priimti reikalingus sprendimus, kurie užtikrintų didesnį RSC veiklos stabilumą veiksmingumą, tarp jų ir tinkamą (pakankamą) šios institucijos finansavimą.

Sveikatos apsaugos ministras paprašytas įvertinti situaciją, susijusią su Radiacinės saugos centro valdymu ir veikla, ir apie priimtus sprendimus bei numatomas įgyvendinti priemones informuoti Komitetą iki 2021 m. kovo 1 d.

 

Algirdas Astrauskas

Seimo Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėjas 


Reklama