NAUJIENOS

Ambicingi žiedinės ekonomikos, darnios plėtros standartai turi būti neginčijamu prekybos etalonu ES rinkoje

Kategorija:

Miestas:
LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) Helsinkyje šiandienos konferencijos sesijoje dalyviai diskutavome apie Klimato kaitos strategiją Europai. Mano paisakymas šia tema:
„Sveikiname Suomijos pirmininkavimo ambicingą kovos su klimato kaita, žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos lyderystės vėliavą. Pritariame Komisijos pastangoms iki 2050 m. sukurti anglies aspektu neutralią ekonomiką ir patvirtinti Sąjungos ilgalaikę strategiją. Būtina susitelkti ir į ES klimato ir energetikos 2030 tikslų įgyvendinimą. Ambicinga žiedinės ekonomikos strategija, bioekonomikos, darnios plėtros tikslai, kuriant aplinkai draugiškus pažangius verslus, energetiką ir tvarų žemės ūkį - tai ne tik klimatui neutralumo užtikrinimo aspektai, bet ir naujos kartos ekonomikos, naujų galimybių, gerovės perspektyva. Šia kryptimi būtina nukreipti visas pažangaus verslo, mokslo, technologijų, politikos pastangas ir Daugiametės Finansinės Perspektyvos prioritetus tinkamos paskatos ir tvaraus finansavimo pavidalu. Jokiu būdu nenuolaidžiaujant taršiai, iškasitinei pramonei, pasenusioms technologijoms ne tik ES vidaus gamybai, bet ir importui. Branduolinė energetika nepateisinama pažangiu keliu einančiai ES ir turi būti išbraukta iš kovos su klimato kaita diskusijų sąrašo, griežtai taikant šį reikalavimą ir importuojamos energijos kilmės atžvilgiu. ES klimatui neutralios ekonomikos pavyzdys, turi tapti spaudimu visoms Paryžiaus susitarimo šalims. Ypač didžiausių teršėjų atžvilgiu. Ambicingi žiedinės ekonomikos, darnios plėtros standartai turi būti neginčijamu etalonu prekybai Sąjungos rinkoje, nė kiek neharmonizuojamu žemyn tarptautinių prekybos susitarimų eilutėse. Kovos su klimato kaita, žiedinės ekonomikos, žaliojo kurso iššūkius turime kreipti ir traktuoti perspektyvos naujos kartos ekonomikai, augimui, pažangai, naujiems verslams ir darbo vietoms, konkurencinio pranašumo, pažangos ir socialinės gerovės garanto pavidalu. Praktiškai įrodant, kad idėjos ne tik pralenkia žmogaus fizines galimybes, bet ir tampa akivaizdžia realybe."

Virginija Vingrienė
Seimo narė

Reklama