Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra
  NAUJIENOS

Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra

Kategorija:

Miestas:
2020-ieji Alytaus kolegijai ypatingi metai. Šiais metais Alytaus kolegija skaičiuoja unikalią 60 metų bičiulystės istoriją, tiek metų sukanka Alytaus kolegijai, kaip institucijai. Aukštoji mokykla, kaip institucija šiemet mini savo veiklos 20-metį. Kaupiasi metai, pasipildantys nauja, svaresne patirtimi ir kuriantys naujus istorijos puslapius. „Alytaus kolegijos tikslas – pritraukti ir išlaikyti regione, kuo daugiau jaunų žmonių, kurie turi aukštus idealus, siekia modernių žinių ir galėtų tapti pasirinktos profesijos lyderiais, miesto kūrėjais“, – teigia Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius.
 
Alytaus kolegija, atsižvelgdama į modernėjantį pasaulį bei darbo rinkos paklausą ir užtikrindama regiono poreikius, kuria naujas ir atnaujina esančias studijų programas. Siekiant užtikrinti modernią studijų aplinką, kvalifikuotų ir paklausių darbo rinkoje specialistų rengimą, parengtas projektas „Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra“, kurio tikslas – gerinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų kokybę didinant šalies ir regiono poreikius atitinkančių studentų profesinius gebėjimus, kartu užtikrinant kokybišką mokslo ir studijų aplinką. Projekto veiklose numatyta kompleksiškai atnaujinti kolegijos studijų infrastruktūrą, įrengti universalias ir daugiafunkcines laboratorijas bei studentų iniciatyvoms realizuoti reikalingas patalpas, įsigyti interaktyvią studijų organizavimo įrangą.
 
Informacinių sistemų technologijų (IST), Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų (MVK) programų studentams ir Jaunųjų informatikų akademijos moksleiviams įsigyta laboratorinė garso ir vaizdo, 3D, virtualios realybės, kompiuterinė, programinė ir kt. įranga leis užtikrinti aukštą mokslo ir studijų lygį, didinti studentų ir moksleivių teorinius bei praktinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius. Būsimi IT specialistai galės kurti TV projektus, reklamas, animuotus multimedijos elementus, įmonę reprezentuojančias ekskursijas, virtualias muziejų, parodų ekspozicijas, jas kokybiškai įgarsinti, projektuoti trimatės grafikos elementus ir juos spausdinti 3D spausdintuvu. Atlikti patalpų remonto darbai ir įsigyti baldai leis užtikrinti komfortišką mokslo ir studijų aplinką.
 
Moderni studijų infrastruktūra svarbi ne tik studentams bet ir akademiniam personalui. Tai itin svarbu užtikrinant dėstytojų kvalifikacijos kėlimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų įgyvendinimą, personalo mokslinio potencialo vystymą. Intensyviai vystantis technologijoms, tik jas aktyviai naudojantys ir gebantys pritaikyti studijų bei MTEP veiklų procese dėstytojai gali pasiūlyti studentams kokybišką studijų turinį.

https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2016/06/Akolegija-LT-SMALL1.mp4​


 
Edita Klimavičiūtė
Alytaus kolegijos
Karjeros centro vedėja
 

Reklama