NAUJIENOS

Algimantas Kirkutis: nacionalinė pažanga be geros sveikatos neįmanoma

Kategorija:

Miestas:
Vaikų gyvenimo kokybė ir mūsų ori senatvė  priklauso nuo  to, kaip mes šiandien suvokiame sveikatą ir ką darome, kad ji stiprėtų.  Šioje srityje padėti mums yra įsipareigojusi  Lietuvos valstybė.  Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad šiuo metu šalies vyriausybė  peržiūri 2021–2030 m. Nacionalinę pažangos programą (NPP), jos tikslus ir uždavinius.  Labai svarbu, kad joje atsirastų teisingai suformuluoti, aptarti ir visuotinai pripažinti akcentai.                     
Priminsiu, kad pagrindinis sveikatos priežiūros sistemos tikslas yra sveikų piliečių gyvenimo trukmės ilginimas, kuris pasiekiamas tausojant turimus sveikatos išteklius ir juos stiprinant biomedicininių, rekreacinių ir kitokių priemonių pagalba.  Tuo tarpu medicininės paslaugos, reikalingos ligų diagnostikai ir jų sukeltų pasekmių gydymui, yra antrinis šios sistemos tikslas, kuris iškyla tik nerealizavus pirmojo. Siekiant didesnio  sistemos efektyvumo būtina skirti reikiamą dėmesį sveikatos tausojimo ir stiprinimo veiklai. Todėl vertinant pastarąsias  aplinkybes, formuojant  šalies sveikatos apsaugos sistemai ateities tikslus, būtina aiškiai išskirti šias dvi dalis ir jų vietą bei suformuluoti joms atskirus konkrečius uždavinius ir numatyti jų realizavimo kelius.
Pastaruoju metu pasaulyje ryškėja švietimo ir mokslo svarba, kaip pirmojo svarbiausio įrankio siekiant padidinti  piliečių sveikatos raštingumą ir motyvaciją gyventi sveikai. Tai šalia Sveikatos labai sustiprina  Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos vaidmenį sveikatos sektoriuje. Be to, reikia akcentuoti, kad  moksliniai tyrimai yra itin svarbūs formuojant  inovacijas  ir  socialinius bei technologinius startuolius šioje srityje. Sveikos gyvensenos įrankio  didinančio visuomenės fizinį aktyvumą – sporto sektoriaus prijungimas prie ŠMMS yra dar vienas svarbus žingsnis išryškinantis šios ministerijos prioritetą formuojant NPP 2021–2030, kurio pagalba siekiama fiziškai aktyvesnės ir sveikesnės visuomenės.
Norint efektyviai mažinti  socialinę atskirtį  („pajamų nelygybę ir skurdą – EK rekomendacijos“) ypatingai svarbu didinti sveikatos priežiūros paslaugų finansinį, regioninį prieinamumą visoms socialinėms grupėms. Be to, labai  svarbu, kad šios paslaugos būtų suteikiamos  kuo anksčiau, dar neįsibėgėjus patologijai ir kuo arčiau gyvenamosios vietos.. Pažymėtina, kad geros sveikatos ir efektyvių  medicininių paslaugų daugiausia trūksta Lietuvos regionuose gyvenantiems žmonėms. Todėl būtina neišleisti iš akiračio ir šios svarbios aplinkybės. Atsižvelgdamas į EK rekomendacijas ir šalyje diktuojamų gyvenimo aplinkybių svarbą, siūlau NPP suformuluoti atskirai dar vieną, specialiai tik šiai problemai skirtą, šalies sveikatos apsaugos sistemos tikslą.
Vyriausybės parengtoje NPP sveikatos apsaugos sistemai  iškeltų uždavinių įgyvendinimo rodikliai nėra siejami su socialinių ir technologinių inovacijų kūrimo ir įdiegimu į praktikos procesu. Tai parodo, jog šioje srityje moksliniai tyrimai yra suprantami ir vertinami tik per ekonominės naudos prizmę.  Toks požiūris visiškai nedera su ilgalaike Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurioje išskiriamos trys esminės pažangos sritys – visuomenė, ekonomika ir valdymas, o jų pažangos prielaida yra mokslo žinių kūrimas, sklaida ir naudojimas.
Neleistina, kad sveikatos priežiūros srityje netinkamai suformuluoti prioritetai taptų kliūtimi subalansuotai ir tvariai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekosistemai, gebančiai efektyviai reaguoti ir spręsti Lietuvos valstybei ir visuomenei kylančius iššūkius, kurti ir plėtoti šalyje gyvenančių žmonių sveikatą ir gerovę.
Vadovaujantis išdėstytomis mintimis pateikiu mano naujai suformuluotą  NPP 4-ąjį punktą „Gerinti asmens ir visuomenės sveikatą”, kuriame uždavinius  sveikatos priežiūros sektoriui išskiriu keturis atskirus suformuluotus (žr. priedas). Kviečiu visus norinčius gyventi sveikiau ir ilgiau prisidėti prie LRV rengiamos  NPP  tobulinimo savo pastebėjimais ir pasiūlymais.
 
Prof. Algimantas Kirkutis
LR Seimo n/s, LRS Sveikatos reikalų komiteto n/s, LRS Sveikos gyvensenos komisijos n/s
 

www.alkas.lt nuotr..
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama