NAUJIENOS

Akis į akį su kariška kasdienybe

Kategorija:

Miestas:
Liepos 8-osios šv. Mišios Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo ypatingos – jas pradėjo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras. Tai buvo ir  šventės „Diena su Lietuvos kariuomene“ pradžia.
Po Mišių visi – kariškiai, skautai, šauliai, rietaviškiai ir miesto svečiai – patraukė parko link. Kelias neprailgo, nes žingsniuoti padėjo pučiamųjų melodijos ir būgnų dundesys. Visiems pasiekus sceną ir vieningai užtraukus Lietuvos himną, suplazdėjo į viršų iškilmingai pakilusios Lietuvos valstybinė, istorinė, ES, NATO ir Rietavo vėliavos. Susirinkusiuosius pasveikino ir geros nuotaikos palinkėjo Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, prisiminęs, kad tokio renginio idėją prieš gerą pusmetį pateikė Rietave gimęs ir užaugęs Ramūnas Salys. Tądien jis, pulkininkas leitenantas, Lietuvos kariuomenės gynybos štabo Karinio rengimo valdybos J7 Pratybų planavimo skyriaus viršininkas, sakė esantis laimingas, kad gali drauge su visais dalyvauti tokioje šventėje Rietave ir tikisi, kad ji visiems patiks. Gražių įspūdžių palinkėjo ir europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja  Daiva Puplauskienė, ir LR Seimo narys Jonas Varkalys.
Tris šūvius – Lietuvos valstybei, Lietuvos kariuomenei, Rietavo kraštui ir jo žmonėms – istorine patranka iššovė generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai.     
Tuo metu nuo scenos dovanas ir linkėjimus nešėsi neseniai Vilniuje vykusios Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ dalyviai. Mero Antano Černeckio padėkos  už suteiktą galimybę rietaviškiams iš arti susipažinti su Lietuvos kariuomenės padalinių ginkluote, technika, karių kasdienybe ir dovanų nusipelnė ir Ramūnas Salys, ir Lietuvos kariuomenės Strateginio komunikacijos departamento Karinių viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė kapitonė Simona Jonušaitė.
O pamatyti tikrai buvo ką. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai pristatė Lietuvos kariuomenėje naudojamą techniką ir ginkluotę, o Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai netgi imitavo išminavimo procesą.  Aplink techniką smalsaudami būriavosi ne tik vaikai, bet ir nemažai suaugusiųjų. Vieni suko prie artileristų, kiti – prie karinių oro pajėgų ar karo policijos atstovų, o trečiuosius domino daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba ar NATO atstovaujantys Portugalijos kariai. Visus sunku ir išvardinti, bet svarbiausia, kad rietaviškiai, bevaikščiodami po didžiulę pievą, nesunkiai rado tai, kas jiems labiausiai patiko.
Prisivaikščiojus, prisiklausius kaimo kapelos „Subata“, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestro (vadovai Sigitas Saukalas ir Algimantas Krėpšta) ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro, vadovaujamo kapelmeisterio Egidijaus Mikniaus, nuotaikingos muzikos, maršus groti pradėjo ir rietaviškių pilvai. Ir čia buvo rasta išeitis – kariškiai visus  išalkusius pavaišino gardžia kareiviška koše, o Rietavo skautai negailėjo kvapnios arbatos...
 
Nuotraukose: Geros šventės linkėjo Antanas Černeckis, Ramūnas Salys ir Jonas Varkalys; istorinės patrankos šūvis; mažasis rietaviškis mokėsi išminavimo meno; abu orkestrai grojo kartu.
 
Agė Kilčiauskait4

Pusiaužiemio žygis

Užsienio turistus domina Lietuvos gamta

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kaip mokėmės siuvinėti atviruką

Ne dankinde, sed kisindeReklama