NAUJIENOS

Advento ir Kalėdų dainų rinkinėlis

Kategorija:

Miestas:
Gal kažkas labai norėtų padainuoti senųjų lietuviškų kalėdinių dainų, bet nežino nei žodžių, nei melodijų? Štai – nedidelis advento ir Kalėdų dainų rinkinėlis su tekstais ir melodijomis! Jame – devynios nuostabios senosios dzūkiškos kalėdinės dainos, kurias galima dainuoti kartu su folkloro atlikėjais. Ieškantys folkloro subtilybių rinkinėlyje ras nuorodas į dainų variantus, saugomus archyvuose. Linkime jaukaus vakarojimo!
 
Vidury laukų grūšełė auga
 
Vidury laukų grūšełė auga, kalėd!
Tojon grūšełėn žvakełė dega, kalėd!
Oi, ir nukrito viena kibirkštėłė, kalėd!
Vai ir pasdarė dzideli dzyvai, kalėd!
Dzideli dzyvai: placios marełės, kalėd!
Tosna marełės laivelis plaukia, kalėd!
Tame laivelin bernelis sėdzi, kalėd!
Strėlalas dirba, gulbelas šaudo, kalėd!
 
Kviečiame šią dainą dainuoti kartu su Veronika Povilioniene ir Petru Vyšniausku:
https://www.youtube.com/watch?v=tUnZQ8nJSWI...
 
Kitus šios dainos variantus rasite Lietuvių tautosakos archyve:
http://archyvas.llti.lt/irasai/index.php...
 
Atbėga alnis devyniaragis
 
Atbėga alnis devyniaragis, lėliu kalėda, kalėda!
Ant devinto rago kavolėłiai kałė, lėliu kalėda, kalėda!
Jūs kavołėliai mani brolaliai, lėliu kalėda, kalėda!
Tai jūs nukalkit auksalio žiedų, lėliu kalėda, kalėda!
Auksalio žiedų, sidabro žirklas, lėliu kalėda, kalėda!
Aš nukarpysiu pušų viršūnes, lėliu kalėda, kalėda!
Pušų viršūnes, aglių šakelas, lėliu kalėda, kalėda!
Tai pamatysiu tėvulio dvarų, lėliu kalėda, kalėda!
Po tėvulio dvarų povas povinėjo, lėliu kalėda, kalėda!
Povas povinėjo, panas varinėjo, lėliu kalėda, kalėda!
Panas varinėjo, plunksnelas rinko, lėliu kalėda, kalėda!
Plunsknelas rinko, patalus pylė, lėliu kalėda, kalėda!
 
Kviečiame dainuoti kartu su postfolkloro ansambliu „Sedula“: https://www.youtube.com/watch?v=hdlDE679ZyI...
 
Kitą šios dainos variantą rasite Lietuvių tautosakos archyve:
http://archyvas.llti.lt/irasai/index.php...
 
Sodzino brolis obelėłį
 
Sodzino brolis obelėłį, kalėda.
Sodzydamas prikałbėjo, kalėda.
Auk, obelėl, aukščiau dvaro, kalėda.
Laisk šakelas placiau dvaro, kalėda.
Žydėk žiedais bebravaisiais, kalėda.
Nok obuoliais raudonaisiais, kalėda.
 
Kviečiame dainuoti šią dainą kartu su neprisistačiusiais folklorininkais: https://www.youtube.com/watch?v=lUbOIhcoM2k...
 
Kitą šios dainos variantą rasite Lietuvių tautosakos archyve:
http://archyvas.llti.lt/irasai/index.php...
 
Oi, ant lauko žvakelė žibėjo
 
Oi, ant lauko žvakelė žibėjo, o kalėda, o kalėda!
Žvakelė žibėjo, ugnys šokinėjo, o kalėda, o kalėda!
Ugnys šokinėjo, vaškas lašėjo, o kalėda, o kalėda!
Vaškas lašėjo, ažeras ažėjo, o kalėda, o kalėda!
Ant to ažero lelija žydėjo, o kalėda, o kalėda!
 
Kviečiame dainuoti kartu su Vaiginių šeima:
https://www.youtube.com/watch?v=yGGcv1LtHK0...
 
Šios dainos variantų metrikas rasite Lietuvių tautosakos archyve:
http://archyvas.llti.lt/irasai/index.php...
 
Sakalėli sierasai
 
Sakalėli sierasai, žalia rūta, kalėda.
Kaip tu drįsai soduose, žalia rūta, kalėda.
Drįsau drįsau ne vienas, žalia rūta, kalėda.
Pirma leidau strazdelį, žalia rūta, kalėda.
Paskui sieras inlėkiau, žalia rūta, kalėda.
Uždabojau giegiułį, žalia rūta, kalėda.
Po sodelį lekiančią, žalia rūta, kalėda.
Obuolėlius lesančią, žalia rūta, kalėda.
Vyšnių uogas geriančią, žalia rūta, kalėda.
Tu giegiula, tu mano, žalia rūta, kalėda.
Raibos plunksnos tai tavo, žalia rūta, kalėda.
 
Kviečiame dainuoti kartu su postfolkloro grupe „Gilė“: https://www.youtube.com/watch?v=JL-XjsvrPPk...
 
Artimus dainos variantus rasite Lietuvių tautosakos archyve:
http://archyvas.llti.lt/irasai/index.php...
 
Aisim, bernai
 
Aisim, bernai, kalėdaut, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
Katrie drąsūs – duonos prašyt, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
Katrie greiti – šunų vaikyt, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
Katrie stiprūs – terbų nešiot, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
Geria mergos saldų midų, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
Moterukės – alų geria, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
O vyreliai – arielkėlę, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
O berneliai smalą geria, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda! (2 k.)
 
Kviečiame dainuoti kartu su „Ugniaviju“: https://www.youtube.com/watch?v=Xv5dKpxjDos...
 
Kitą šios dainos variantą rasite Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus fonotekoje:
http://folkloras.lmta.lt/irasai/KF_3012-1
 
Sodai sodai
 
Sodai sodai, leliumoj,
Sodeliai žalieji, leliumoj.
Jau jūs nesprogsit, leliumoj,
Jau jūs nežaliuosit, leliumoj.
Užeis žiema, leliumoj,
Gili žiema, leliumoj.
Zuiki, širmi, leliumoj,
Tavo trumpos kojos, leliumoj.
Neišbrisi, leliumoj,
Neiššokinėsi, leliumoj.
 
Kviečiame dainuoti kartu su Veronika Povilioniene ir folkloro ansambliu „Blezdinga“: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ8lmykEBQ0...
Šios dainos variantų virtuliuose archyvuose kol kas nėra.
 
Kalėdų rytų rožė inžydo
 
Kalėdų rytų rožė inžydo, lylio kalėda, kalėda!
Sekminių rytų dyvai pasidarė, lylio kalėda, kalėda!
Dyvai pasidarė: ažerai užšalo, lylio kalėda, kalėda!
Jaunas bernelis ladelį kirto, lylio kalėda, kalėda!
Ladelį kirto, žirgelį girdė, lylio kalėda, kalėda!
Žirgelį girdė, mergełį virkdė, lylio kalėda, kalėda!
Atłėkė elnias Devyniaragis, lylio kalėda, kalėda!
Ant pirmo rago ugnełė degė, lylio kalėda, kalėda!
An antro rago kavoliai kałė, lylio kalėda, kalėda!
 
Kviečiame dainuoti kartu su folkloro atlikėja Zose Ciupalaite:
https://www.youtube.com/watch?v=Kaxk7cSbBOI...
 
Kitą šios dainos variantą rasite Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus fonotekoje:
http://folkloras.lmta.lt/irasai/KF_3361-5
 
Ir išvedė šašurėlis tanciun
 
Ir išvedė šašurėlis tanciun, aleliumai rūtela, šašurėlis tanc'.
Ir išvedįs pavadzojo, aleliumai rūtela, pavadzoj.
Tai mano marci – ne gaspadinė, aleliumai rūtela, ne gaspadin'.
Anksti gula, vėlai kelia, aleliumai rūtela, vėlai kel'.
Storai verpja, ratai audza, aleliumai rūtela, ratai audz'.
Juodai skalbja purvynuose, aleliumai rūtela, purvynuos' .
Žamai kara patvoruose, aleliumai rūtela, patvoruos'.
Ir išvedė mano mielas tanciun, aleliumai rūtela, mano mielas tanc'.
Ir išvedįs pavadzojo, aleliumai rūtela, pavadzoj.
Tai mano miela – tai gaspadinė, aleliumai rūtela, tai gaspadin'.
Vėlai gula, anksti kelia, aleliumai rūtela, anksti kel'.
Plonai verpja, tankiai audza, aleliumai rūtela, tankiai audz'.
Baltai skalbja šalciniuose, aleliumai rūtela, šalcinuos'.
Aukštai kara pakłėcuose, aleliumai rūtela, paklėcuos'.
Ir išsilaiskim sesułės iš poralių, aleliumai rūtela, iš poral'.
 
Kviečiame dainuoti ir žaisti kartu su Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansambliu:
https://www.youtube.com/watch?v=DZlu9JlNaJA...
 
Kitas šios dainos variantas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus fonotekoje:
http://folkloras.lmta.lt/irasai/KF_1049-1
 
Visų rinkinėlio įrašų grojaraštį rasite čia: https://www.youtube.com/playlist...
 
Dainų rinkinėlį parengė Etninės kultūros globos tarybos administracija bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikinio folkloro archyvo vedėja Varsa Liutkutė Zakarienė.
Nuotrauka – Gaudutės Žilytės.
 
Audronė Daraškevičienė

Reklama