NAUJIENOS

Administracijos direktoriaus susitikimas su Užimtumo tarnybos atstovais

Kategorija:

Miestas:

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis kartu su Socialinės paramos skyriaus specialistais susitiko su naujai paskirta Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento l.e.p. direktore Jurgita Petraitiene. J. Petraitienė prieš užimdama šias pareigas dirbo Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriuje, Klaipėdos ir Tauragės Klientų aptarnavimo departamentuose, vadovaujančias pareigas užėmė Tauragės teritorinėje darbo biržoje nuo 2004 m. Kauno technologijos universitete yra įgijusi Viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Su direktore ir kitais specialistais buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės, pasidalinta bendrais rūpesčiais dėl bedarbystės mažinimo Savivaldybės teritorijoje. Šilutės skyriaus vedėja Inga Girdenienė pristatė naujojo pilotinio modelio numatytus rodiklius ir jų įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje veiksmų planą 2020-2021 m. Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, suteikti ar tobulinti jų profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, spręsti bedarbių socialines problemas ir didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Užimtumo tarnyboje 2020-07-01 įregistruoti 3037 Šilutės rajono savivaldybės gyventojai, neturintys darbo, tai sudaro 13,4 proc. (Lietuvos vidurkis – 12,1 proc.).

Komunikacijos skyrius


Reklama