NAUJIENOS

8 leciono (pamoka)

Saluton karaj!
 
Tikriausiai pastebėjote, kad verčiant pažodžiui, dėl skirties „la“ vertimo į „tas / ta / tie /tos / šis /ši“ lietuviški sakiniai atrodo keistoki. Verčiant iš esperanto kalbos, kaip ir iš kitų kalbų, vertimo tikslas yra ne pažodžiui pakartoti sakinį, o perduoti sakinio prasmę.
 
Pasitikrinkite, kaip jums pavyko išversti ankstesnės pamokos sakinius:

1. La lampo pendas super la tablo.Ta lempa kabo virš to stalo. – pažodinis vertimas.
Lempa kabo virš stalo. – prasmę išreiškiantis vertimas.
 
Vengiant pabrėžti „tas / ta / tie /tos / šis /ši“ sakinius išversti reikėtų taip:
 
2. La dirigento staras vidalvide al la orkestro.
Dirigentas stovi priešais orkestrą.
3. Mia aŭtomobilo estas malantaŭ la domo.
Mano automobilis yra už šio namo.
4. Nova satelito flugas ĉirkaŭ la Tero. La Tero estas nia planedo.
Naujas palydovas skrenda aplink Žemę. Žemė yra mūsų planeta.
5. Granda komerca banko estas apud la kinejo.
Didelis komercinis bankas yra šalia kino teatro.
6. Ni biciklas tra la parko.
Mes važiuojame dviračiais per parką.
7. Blanka kato saltas el la ŝranko.
Baltas katinas šoka iš spintos.
8. Avo kaj nepo iras de la vendejo al la biblioteko.
Senelis ir anūkas eina iš parduotuvės į biblioteką.
9. Mia frato havas domon ĉe la rivero Nemunas.
Mano brolis turi namą prie Nemuno.
10. Antaŭ la lernejo estas granda hotelo.
Priešais mokyklą yra didelis viešbutis.
 
Prielinksnis „de“ turi keletą reikšmių. Dažniausiai šios reikšmės:
 
1. „De“ – rodo ryšį, priklausymą, kilmę. Telefono de mia patro estas nova. – Mano tėvo telefonas yra naujas.
De frato mi ricevis la libron.
Francisko de Asizo estas sanktulo.        Sanktulo – šventasis
2. „De“ – reiškiantis „dėl“, rodo priežasties aplinkybę, nors dažniau priežasčiai nusakyti vartojamas prielinksnis „pro“. Tero estas blanka de la neĝo.  Neĝo – sniegas.
Knabo estas ruĝa de la honto. Honto – gėda.
Mi tremas de la malvarmo.       Tremi – drebėti.
3. „De“ – reiškiantis „nuo“, rodo vietos aplinkybę, judėjimą nuo atskaitos taško. Mi kuras de la biblioteko al la lernejo.
La distanco de Riga ĝis Berlino estas longa.
 
4. „De“ – reiškia ir laiko aplinkybę „nuo“, rodo pradžios laiką. De mateno ĝis vespero.            Nuo ryto iki vakaro.
Kasisto laboras de la deka horo.          Horo – valanda.
Li aktoras en tiu teatro de nova sezono.1. Ĉu tio estas vegetarana restoracio?     Jes, tio estas vegetarana restoracio.Ne, tio ne estas vegetarana restoracio.
 
2. Ĉu vi legas tiun libron?           Jes, mi legas tiun libron.Ne, mi ne legas tiun libron, tiu libro estas de onklo.

Sed – bet.

3. Ĉu vi loĝas en Vilnius?                        Jes, mi loĝas en Vilnius?          Ne, mi ne loĝas en Vilnius, sed en Šiauliai.
 
4. Ĉu vi havas hundon?               Jes, mi havas hundon.Ne, mi ne havas hundon, sed mi havas katon.

Dažnai į klausimus nėra atsakymo tik „jes“ ar „ne“. Pasirinkti atsakymą padės ši lentelė:
 
 
 Se vi volas diri „jes!“
Jei norite tarti „taip“
 
Se vi ne estas certa…:
Jei nesate tikras
 
 
Se vi volas diri „ne!“
Jei norite sakyti „ne“
Certe jes! Tikrai taip! Mi ne certas. Aš nesu tikras. Tute ne! Visai ne!
Jes ja! Na taip! Verŝajne... Tikriausiai… Ne eblas! Ne gali būti!
Kompreneble! Suprantama! Oni povus tiel diri... Galima taip sakyti… Certe ne! Tikrai ne!
Senprobleme! Be problemų! Pli-malpli... Daugmaž… Absolute ne eblas! Visiškai neįmanoma!
Nature! Žinoma! Supozeble... Numanomai… Forgesu pri tio! Užmiršk apie tai!
Sendube! Be abejo! Eble… Gal… Ne akcepteble! Nepriimtina.
Cent-procente! Šimtu procentų! Probable... Tikriausiai… Neniam! Niekada!
Nepre! Būtinai! Povas esti... Gali būti. Kia sensencaĵo! Kokia nesąmonė!
  

Išverskite į esperanto kalbą klausimus su „ĉu“ ir atsakykite pagal pateiktą paveikslėlį.Prisiminkime galininko linksnį ir jo galūnę „-n“.
 
Mi amas vin. – Aš myliu tave.
Vi amas min – Tu myli mane.Kur reikia, įrašykite galininko galūnę „-n“. Prisiminkite taisyklę, kad prielinksnis „en“, einantis su galininku, rodo veiksmo kryptį.
 
  1. Vi sendas longa_ letero_.         .           Sendi – siųsti. 
  2. Viro_ metas libro_ en ŝrank_. 
  3. En skatolo_ estas granda_ ĉokolado_.
  4. Mia frato_ kaj lia amikino_ dancas valso_.
  5. La onklo_ iras en biblioteko_.
 
Kitoje pamokėlėje sužinosime kuo „aŭ“ skiriasi nuo „ĉu“, nors į lietuvių kalbą abu verčiami „ar“, išmoksime veiksmažodžių būtąjį ir būsimąjį laikus, sužinosime savaitės dienų pavadinimus.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Kitas pamokas rasite:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama