NAUJIENOS

5 leciono (pamoka)

Saluton karaj,
 
Prisiminkime ir pasitikrinkime:
 
  1. Yra dvylika esperantininkų. Jie mokosi. Esperantininkai skaito, rašo, kartoja.
Estas dek du esperantistoj. Ili lernas. La esperantistoj legas, skribas, ripetas.
  1. Jis yra profesorius. Profesorius dirba, jis moko. Profesoriai galvoja ir moko galvoti.
Li estas profesoro. La profesoro laboras, li instruas. Profesoroj pensas kaj instruas pensi.
  1. Aš ir tėvas dirbame. Tėvas yra chirurgas. Aš esu teisininkas.
Mi kaj patro laboras. La patro estas ĥirurgo. Mi estas juristo.
  1. Skaitoma ilga poema. Aktorius yra geras!
Oni legas longan poemon. La aktoro estas bona!
  1. 38 nauji studentai mokosi. Studentai yra stropūs.
Tridek ok novaj studentoj lernas. La studentoj estas diligentaj.
 
Paskaitykite sakinius ir pastebėsite priesagą ir koks prielinksnį reikalingus kalbant apie buvimo ar veiksmo vietą.
 
  1. Dek studentoj kaj kvin studentinoj lernas. Ili lernas en lernejo.
  2. Mia nova aŭto estas en parkejo.
  3. Mia patro laboras en la oficejo.
  4. La fama kantistino kantas en la operejo.
  5. Esperantistoj dancas en la dancejo.
 
 
Priesaga „-ej-“ reiškia buvimo ar veiksmo vietą.
Prielinksnis „en“ rodo vietą (daiktavardžio vietininko linksnį).
 
Sukurkite buvimo ar veiksmo vietą iš pateiktų veiksmažodžių ir pasakykite po sakinį kas toje vietoje vyksta.
 
Ekzemple:
Akcepti – priimti. Kvin novaj studendoj estas en akceptejo.
Loĝi – gyventi. Mia loĝejo estas malgranda.
 
1. Manĝi – valgyti.
2. Kongresi – dalyvauti kongrese.
3. Vendi – parduoti.
4. Atendi – laukti.
5. Sporti – sportuoti.

Esperanto kalboje nėra gramatinės giminės. Visi žodžiai yra neutralios (nekatrosios) giminės. Pvz., tablo – stalas, libro – knyga. Tačiau kartais kalbant tenka nurodyti lytį. Tam naudojami priesaga ir priešdėlis. Moteriškos lyties priesagą nustatykite iš pavyzdžių:

Profesoro – profesorino.
Aktoro – aktorino.
Studento – studentino.
Sinjoro – sinjorino, (ponas – ponia).
Viro – virino, (vyras – moteris).
Knabo – knabino, (berniukas – mergaitė).
Reĝo – reĝino, (karalius – karalienė).

Moteriškos lyties priesaga yra „-in-“.
Jos prireikia kai kalbama apie žmones ar gyvūnus.


Kato – katino, (katinas – katė).
Hundo – hundino, (šuo – kalė).
Bovo – bovino, (jautis – karvė)
Tigro – tigrino, (tigras – tigrė)
 
Yra keletas žodžių, kurie savaime reiškia moterišką lytį, tada priesaga „-in-“ nereikalinga: damo, nimfo, matrono...
 
Kai kalbam apie gyvūnus ir norime pabrėžti, jog jie yra vyriškos lyties, pridedamas priešdėlis „vir-“.

Kato – virkato.
Bovo – virbovo.
Ĉevalo – virĉevalo, (eržilas, kumelys).
Ŝafo – virŝafo, (avinas).
 
Jau mokame keletą profesijų pavadinimų: aktoro, ĥirurgo... Yra dar keletas lengvai atpažįstamų profesijų pavadinimų, kur nereikia priesagos: astronaŭto, ŝoforo, dirigento. Tačiau dauguma profesijų pavadinimų sudaromi su specialia priesaga.
Nustatykite priesagą, reiškiančią profesiją:
 
Ĵurnalisto – ĵurnalistino.
Bibliotekisto –bibliotekistino.
Poŝtisto – poŝtistino.
Instruisto – instruistino.
Informatikisto – informatikistino.
 
Jes! Sufikso -ist- estas por profesio!

Jei norite susipažinti su kitomis profesijomis ir išgirsti kaip tariama esperantiškai, naudokitės interneto puslapiu: https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/LT/LTEO/21.HTM
 
Prisimkime:
Kiu vi estas? – Mi estas Brigita.
 
Kio vi estas – Mi estas politikisto.
Kas jūs esate (kokia jūsų profesija)? – Aš esu politikas.
 
Kiu vi estas? – Mi estas Viktoras.
Kio vi estas? – Mi estas politikisto (viro, litovo).
 
KIU (vi estas?) – vardas, pavardė.
KIO (vi estas?) – profesija, lytis, tautybė.

Pabandykite sukurti dialogą.
 
Ekzemple:
Saluton sinjorino!
Saluton sinjoro.
Mi estas Viktoras Dargis. Kiu vi estas?
Mi estas Brigita Senkutė. Mia nomo estas Brigita. Mia familia nomo estas Senkutė. Mi laboras en vendejo.
Vi estas vendistino?
Jes, mi estas vendistino en florvendejo. Kiu vi estas?
Mi estas inĝeniero kaj mi laboras en fabriko.
 
Kitoje pamokėlėje grįšime prie „kiu“ ir „kio“ kai klausimai sudaromi kalbant apie daiktus, reiškinius, vietas ir žmones, mokysimės galininko linksnio, suvoksime kodėl vietos prielinksnis „en“ kartais sakinyje būna su vardininku, o kartais su galininku, sužinosime kaip įvardyti šeimos narius ir artimus giminaičius.
 
Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstesnes pamokėles rasite čia:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama