NAUJIENOS

2020 m. užregistruota 7 proc. mažiau nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje

Kategorija:

Miestas:

o   2020 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti 7 132 nusikaltimai, arba 7,3 proc. mažiau nei 2019 m., remdamasis Informatikos ir ryšių departamento išankstiniais duomenimis praneša Lietuvos statistikos departamentas.

o   38,7 proc. sumažėjo seksualinės prievartos nusikaltimų, tačiau sunkių sveikatos sutrikdymų užregistruota 13 proc. daugiau, 33,3 proc. padaugėjo nužudymų – 2019 m. artimoje aplinkoje įvykdyti 21, 2020 m. – 28 nužudymai.

o   Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai sudarė 16,8 proc. visų užregistruotų nusikaltimų (2019 m. – 16,2 proc.).

o   Dauguma (6,7 tūkst., arba 94,4 proc.) 2020 m. dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – nesunkūs sveikatos sutrikdymai, jie sudarė 64,6 proc. visų šalyje užregistruotų nesunkių sveikatos sutrikdymų (2019 m. – 62,7 proc.).

Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų lyginamoji dalis tarp visų užregistruotų tos rūšies nusikaltimų


8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys, kas 10-as nukentėjęs – vaikas iki 18 metų amžiaus 
  • 2020 m. užregistruoti 7 332 asmenys, nukentėję nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų (mieste – 4,5 tūkst., arba 62 proc., asmenų, kaime – 2,8 tūkst., arba 38 proc.). Dauguma (5,2 tūkst., arba 79,8 proc.) suaugusių nukentėjusiųjų buvo moterys, iš jų 79,5 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio.
  • 772, arba 10,5 proc., nukentėjusiųjų nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – vaikai iki 18 metų amžiaus, 84,8 proc. jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių.
Nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų nukentėjusių asmenų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes


 

o   2020 m. buvo nustatyta 5 815 įtariamų (kaltinamų) asmenų, padariusių dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą (15,8 proc. daugiau nei 2019 m.). Iš jų 88 proc. buvo vyrai. Daugiau kaip pusė (3,2 tūkst., arba 54,5 proc.) įtariamųjų (kaltinamų) buvo 30–49 metų amžiaus. Šiais nusikaltimais buvo įtariami (kaltinami) ir 45 nepilnamečiai (0,8 proc. visų įtariamų (kaltinamų) asmenų).

 

  • Daugiau kaip pusė įtariamų (kaltinamų) asmenų (58 proc.) turėjo vidurinį ar profesinį išsilavinimą, daugiau kaip penktadalis (22,1 proc.) – pagrindinį, 11,7 proc. – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir 8,2 proc. – pradinį ar neturėjo jokio išsilavinimo. Beveik pusė (44,5 proc.) asmenų nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo ir nesimokė ir net 55,2 proc. buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Didžioji dalis asmenų (5,7 tūkst. arba 98 proc.) buvo įtariami (kaltinami) fiziniu smurtu.
  • Kardomosios priemonės buvo paskirtos 1,7 tūkst. asmenų, įtariamų (kaltinamų) smurtu artimoje aplinkoje. 1,5 tūkst. asmenų (86,7 proc.) buvo skirta intensyvi priežiūra (įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis), 293 asmenys (17,4 proc.) buvo įpareigoti gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu, 48 asmenys (2,8 proc.) buvo įpareigoti periodiškai registruotis policijos įstaigoje, 24 (1,4 proc.) – suimti, iš 46 asmenų buvo paimti dokumentai.

 Gelena Nedoltovskaja
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos
Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Socmin.lt iliustracija


Reklama