NAUJIENOS

20-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli ĉu vi bone tradukis al esperanto:
 
1. Mylima mama. – Amata patrino.
2. Skaityta knyga. – Legita libro.
3. Skaitanti sesuo. – Leganta fratino.
4. Būsima žmona. – Estonta edzino. 

Bonvolu kontroli ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo:
 
1. Vizitota urbo. – Miestas, kurį aplankysime.
2. Kuranta tempo. – Bėgantis laikas.
3. Atendata letero. – Laukiamas laiškas.
4. Biciklanta poŝtisto. – Dviračiu važiuojantis paštininkas.
5. Al fiŝo kuirita akvo ne helpos. – Keptai (virtai) žuviai vanduo nepadės. 

Žodis „kuiri“ reiškia „gaminti aukštoje temperatūroje“, tačiau pagindinė reikšmė – virti. Lietuviams esperantininkams, žinantiems, kad „kuirejo“ yra „virtuvė“ atrodo keista, kai kitos šalies esperantininkas sako: „Mi kuiris torton“ (torton mi bakas, terpomojn fritas, viandon (ŝaŝlikon) rostas, supon kuiras. Tačiau kuiri (pa)vartojamas ir bendrąja gaminti reikšme. Jei abejojame žodžio reikšme ar ji atrodo mums keistoka, visada galima pasitikrinti aiškinamąjame žodyne „Plena Ilustrita vortaro de Esperanto“ (PIV) internete: http://vortaro.net/

 
VETURILOJ – TRANSPORTO PRIEMONĖS
 
Veturi – važiuoti.
Priesaga „-il“ rodo, kad kalbama apie įrankį, priemonę.1. Al Aŭstralio vi povas vojaĝi per aviadilo aŭ ŝipo, sed ne per buso.
2. Ni manĝas supon per kulero, ne per forko.
3. Nun ni skribas leterojn per komputilo, ne per skribilo.
 
Prielinksnis „per“ rodo priemonę kuria atliekamas veiksmas.

Bonvolu traduki de esperanto al litova lingvo:
1. Mi ofte iras al urbocentro per biciklo.
2. Oni rigardas per okuloj, oni aŭskultas per oreloj.
3. Turisto en restoracio pagis per kreditkarto.
 
Priesaga „ek“ rodo staigų veiksmą arba jo pradžią,
o priesaga „re“, veiksmo pa(si)kartojimą.
 
Kuri Ekkuri – pradėti bėgti. Rekuri – bėgti dar kartą, grįžti bėgte.
Skribi Ekskribi – pradėti rašyti. Reskribi – perrašyti.
Iri Ekiri – pradėti eiti. Reiri – (nu)eiti dar kartą.

Bonvolu traduki al esperanto:
1. Perskaitykite tą tekstą dar kartą.
2. Pradėkime dirbti, jau (yra) vidurdienis.
3. Paklausk savo tėčio dar kartą ar jis duos mums motociklą.

 
LANDNOMOJ, LOĜANTOJ KAJ LINGVOJ –
VALSTYBIŲ, GYVENTOJŲ IR KALBŲ PAVADINIMAI.

Esperanto akademijos (Akademio de esperanto) rekomenduojami šalių ir valstybių pavadinimai yra internete:
„Listo de Rekomendataj Landnomoj.“
http://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/landnomoj/listo_de_rekomendataj_landnomoj/index.html
 
Taip susiklostė, kad šalių pavadinimą galime rinktis iš dviejų variantų: pavyzdžiui Lietuva pagal akademijos rekomendacijas vadinama Litovujo, bet labai daug esperantininkų mūsų šalį vadina Litovio.
Prancūzija – Francujo / Francio.
Italija – Italujo / Italio.
Rusija – Rusujo / Rusio ir pan.
 
Kai kurios valstybės vadinamos prijungiant žodį „lando“ – šalis: Pollando, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Svislando, o kai kurių jau šaknyje yra šis žodis: Nederlando, Irlando.
 
Gyventojų pavadinimai irgi sukurti keliais būdais:
 
Su priesaga „-an-“ kai gyventojų pavadinimas siejamas su šalies pavadinimu Su galūne –o“, kai gyventojų pavadinimas siejamas su tautos pavadinimu
Peruo → peruanoj Francoj → Francujo / Francio (la lando de la francoj)
Sudano → sudananoj Litovoj → Litovujo / Litovio (la lando de la litovoj).
Alĝerio → alĝerianoj Germanoj → Germanujo / Germanio (la lando de la germanoj)
 
Kalbų pavadinimai dažniausiai kuriami pridedant galūnę „-a“


· Ĉu vi parolas la anglan (lingvon)?

· Mi volas lerni la ĉinan (lingvon).

· Ŝi parolas la japanan (lingvon), la korean (lingvon) kaj la vjetnaman (lingvon).

Pabaikite pildyti lentelę:
 
Lando Loĝanto Lingvo
Litovio/Litovujo Litovo, litovino La litova
Pollando/Polujo/Polio Pol(in)o La pola
  Franc(in)o  
Aŭstrio/Aŭstrujo    
    La ĉeĥa
  Germano (in)  
Ĉinio/Ĉinujo    
    La japana
  Belorus(in)o  
Svedio/Svedujo    


Kitoje pamokėlėje skaitysime lengvą tekstą „El taglibro de esperantisto“ ir atsakysime į klausimus. Išmoksime kada reikia prielinksnio „kun“, o kada „per“, prisiminsime šeimos narių pavadinimus ir išmoksime priešdėlius „bo-“ ir „ge-“.


Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 


 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama