NAUJIENOS

1863 06 29 Statiškės mūšio vieta

Kategorija:

Miestas:
1863 m. birželio 29 d. Statiškės kaimo laukuose susikovė sukilėlių dalinys, vadovaujamas P. Suzino ir carinės Rusijos armijos dalinys, vadovaujamas Skrodulio ir kapitono štern fon Gviazdovskio. Pasislėpęs smuklėje sukilėlių avangardas apšaudė rusus, su kuriais vėliau susikovė pagrindinės sukilėlių pajėgos. į mūšį su rusais stojo apie 1200 vyrų. P. Suzinas žuvo mūšyje, vadovavimą perėmęs T.šeligovskis išvedė likusius gyvus sukilėlius Lenkijos link. Mūšyje, be vado P.Suzino, žuvo 32 sukilėliai. Jie palaidoti netoli Statiškės ąžuolų.

Reklama