NAUJIENOS

18-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli ĉu vi bone tradukis la proverbojn al la litova lingvo:
 
Bona komenco – duono de la laboro! – Gera pradžia – pusė darbo.
Bela vizaĝo estas duono da doto. – Dailus veidas – pusė kraičio.
Kiu donas rapide, donas duoble. – Kas duoda greitai  – duoda dvigubai.
Avarulo pagas duoble. – Šykštus moka du kartus.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas. – Sekasi tam, kam šypsosi lilkimas.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre. – Šiandien viršuj – rytoj apačioj.
 
La traduko de adverboj estas:
✓ turtingai – riĉe. ✓ geltonai – flave. ✓ šuniškai – hunde.
✓ aukštai – alte. ✓ saldžiai – dolĉe. ✓ įdomiai – interese.
✓ mėlynai – blue. ✓ tėviškai – patre. ✓ spalvotai – kolore.

Bonvolu kontroli ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo:
 
1. Mano tėtis (yra) jaunesnis nei jo brolis. – Mia patro estas pli juna ol lia frato.
2. Bankininkas (yra) turtingesnis nei paštininkas. – Bankisto estas pli riĉa ol poŝtisto.
3. Naktį (mes) miegame geriau nei dieną. – Nokte ni dormas pli bone ol tage.
4. Arbūzas (yra) saldesnis už citriną. – Akvomelono estas pli dolĉa ol citrono.
5. 
Nilas (yra) ilgiausia Afrikos upė. – Nilo estas la plej longa rivero en AfrikoPaskaitykite patarles, panagrinėkite lentelę ir atkreipkite dėmesį kaip tarpusavyje siejasi (koreliuoja) įvardžiai ir prieveiksmiai:

Kiu demandas, tiu ne eraras
Kiom da homoj, tiom da opinioj.
Romo estas tie, kie estas la papo.
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.
 

ki-

(demandaj,

rilatigaj)

ti-

(montraj)

ĉi-

(komunaj)

i-

(nedifinaj)

neni-

(neaj)

Klausiamieji

santykiniai

Parodomieji

Apibendrinamieji

Nežymimieji

Neigiamieji

kio – kas

tio – tas, tai

ĉio – viskas

io – kažkas

nenio – niekas

kiu – kas

tiu – tas, ta

ĉiu – kiekvienas, -a

iu – kažkas

neniu – niekas

kia – koks, -ia

tia – toks,-ia

ĉia – visoks

ia kažkoks,-ia

nenia joks

kial – kodėl

tial – todėl

ĉial – dėl visko

ial – kažkodėl

nenial – dėl nieko

kiam – kada

tiam – tada

ĉiam – visada

iam – kažkada

neniam – niekada

kie – kur

tie – ten

ĉie –visur

ie – kažkur

nenie – niekur

kiel – kaip

tiel – taip

ĉiel – visaip

iel – kažkaip

neniel – niekaip

kies – kieno

ties – to, tos

ĉies – kiekvieno

ies – kažkieno

nenies – niekieno

kiom – kiek

tiom – tiek

ĉiom – viską

iom – kažkiek

neniom – nė kiek


Raudonai pažymėti koreliatyvai turi ir vienaskaitą ir daugiskaitą. Pvz.: kiuj, tiuj, neniaj, iaj...
Išverskite iš lietuvių kalbos į esperanto kalbą:

1. Tai (yra) mano namai.
2. Kažkodėl aš nenoriu valgyti.
3. Kieno tos knygos?
4. Visur žalia, kur mato akys
5. Ten (yra) gerai, kur mūsų nėra.
 
SOVAĜAJ BESTOJ – LAUKINIAI ŽVĖRYS
 


Mondo de bestoj estas grandega. Kelkajn vortojn pri bestojn vi povas lerni en
https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/LT/LTEO/02.HTM
 
Priesaga „–iĝ-“ reiškia savaiminį perėjimą į naują būklę, (tapti, pasidaryti, pavirsti), o priesaga „-ig-“ priverstinį būklės keitimą (padaryti, kad...)Išverskite iš lietuvių kalbos į esperanto kalbą:

1. Kelintą valandą prasidės filmas?
2. Mano draugas labai pasikeitė.
3. Ar mes ruošimės vakarienei?Išverskite iš lietuvių kalbos į esperanto kalbą:

1. Prašau pripildyti mano taurę!
2. Taksistas paaiškino kaip nueiti į banką.
3. Šypsena nušvietė jos veidą. 

Kitoje pamokėlėje mokysimės naujų žodžių apie orą ir kaip esperantiškai daromi veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviai.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai

 

 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama