NAUJIENOS

16-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
La proverboj de la 15-a leciono en litova lingvo estas:

1. Malsato ne estas frato. Alkis ne brolis.
2. Dio donis tagon, Dio donos manĝon. Dievas davė dieną. Dievas duos maisto. (Davė Dievas dantis, duos ir duonos.)
3. Akvo kaj pano servas al sano. – Vanduo ir duona tarnauja sveikatai. (Duona ir vanduo – geriausias valgis.)
4. Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon. – Kas ieško marcipanų, duonelę praranda. (Laimės ieškodamas, vargą atrasi.)
5. Bona vino al la fino – Geras vynas paskiausia.


Bildo de Internacia Esperanto-Instituto

En la 11-a leciono ni lernis pri tempo kaj uzis la sufikson „-on-“.
Ĉu vi memoras?Pasikartokite 2-oje pamokėlėje išmoktus skaičius ir išverskite į esperanto kalbą:

1. Ketvirtadalis obuolio.
2. Pusė arbūzo.
3. Trečdalis citrinos.
4. Du penktadaliai greipfruto.
5. Du trečdaliai meliono.

Parašykite esperantiškai:

1. Duokite man trigubą porciją daržovių.
2. Mano name yra dvigubi langai. 

Kitoje pamokėlėje mokysimės naminių gyvūnų pavadinimus, būdvardžio laipsnius ir konstrukciją „pli... ol“.
Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstesnės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama