NAUJIENOS

13-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Išverstos į lietuvių kalbą, patarlės skambėtų daugmaž taip:

Bona estas domo nova kaj amiko malnova. – Namas geras naujas, o draugas – senas.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo. – Roma puiki, bet nuo mūsų per toli.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo. – Prie žmonių angelas, namie – velnias.
Mi hejme sidis, nenion vidis. – Namuose buvau, nieko nemačiau.
Hejma dometo estas kiel patrineto. –Savi namai kaip motinėlė.Homo – žmogus, homar– žmonija.
Arbo – medis, arbar– miškas.
Klavo – mygtukas, klavaro – klaviatūra,
Haro – plaukas, haroj – plaukai, hararo –visi žmogaus plaukai.
Dento – dantis, dentoj – (keli) dantys, dentaro – visi žmogaus dantys.Daugiau žmogaus kūno dalių pavadinimų galite išmokti šiuose interneto puslapiuose:
https://www.ikef.tokyo/partoj-de-korpo;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_body_features-eo_.svg;
https://www.youtube.com/watch?v=h_-f0X9joIs
 
Priesaga „-ul-“ reiškia asmenį, pabrėžia bruožą, savybę.

Su priesaga „-ul“ daiktavardžiai dažniausiai daromi iš būdvardžių:
Riĉa – riĉulo – turtuolis.                                   Storulis – ?
Juna – junulo – jaunuolis.                               Senis – ?
Saĝa – saĝulo – išminčius.                              Brangusis – ?
Blonda – blondulo – blondinas.                       Šventasis – ?
 
Su priesaga „-ul-“ daiktavardžiai daromi ir iš kitų kalbos dalių:
Drinki – drinkulo – girtuoklis.
Timi – timulo – bailys.
Miliono – milionulo – milijonierius.
 
Kai reikia moteriškosios lyties daiktavardžių po priesagos „-ul-“ pridedama priesaga „-in“. Blondulino, riĉulino, dikulino, saĝulino k. t. p.Pasakykite esperantiškai:
1. Sėsk ant šios raudonos sofos!       
2. Pažiūrėk pro langą, prašau!   
3. Duok ranką! 
4. Šiandien mokykis istorijos.  
5. Parašyk man laišką, prašau.   
6. Skaityk tą naują knygą rytoj!
7. Nufotografuok mane prie to namo, prašau.
8. Nebijok, viešbutis yra geras.                          
9. Parodykite kur gyvena jūsų senelis.
10. Paskambink man pirmadienį.


Kitoje pamokėlėje mokysimės drabužių pavadinimus, emocijas reiškiančius veiksmažodžius ir priesagą „-em“.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė.

Ankstesnės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama