NAUJIENOS

1 pamokėlė


Miestas:
 Abėcėlė
Esperanto kalbos, kaip ir lietuvių, abėcėlėje yra didžiosios ir mažosios raidės. Raidės tariamos taip kaip rašomos. Yra keletas niuansų, pvz. L visada tariama minkštai, kaip žodyje „liaunas“. Penkios esperanto kalbos raidės yra ypatingos: Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ. Jos rašomos su diakritiniu ženklu ^ , kuris vadinamas stogeliu. Šios raidės atitinka lietuviškas taip
            Ĉ – Č
            Ĝ – Dž
            Ĥ – Ch
            Ĵ – Ž
            Ŝ – Š
Dar viena speciali raidė yra ŭ, kuri vartojama tik junginiuose „aŭ“ ir „eŭ“.
 Esperanto abėcėlės raidės turi pavadinimus: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo. Taisyklė paprasta: balsių pavadinimai tiesiog skamba kaip balsė, priebalsiai pavadinti pridedant raidę O.
Kirtis
Jeigu žodis turi dvi ar daugiau balsių, tai viena iš jų visada yra tariama stipriau ir aiškiau nei kitos. Tokia balsė yra kirčiuota. Ir tai visuomet yra antra nuo galo balsė (pavyzdžiuose kirčiuota balsė pabraukta ir paryškinta)
A a      alfabeto, akademio
B b      balzamo, bileto
C c       cemento, centimetro
Ĉ ĉ       ĉokolado, ĉampano
D d      dokumento, direktoro
E e       esperanto, elektro
F f       fabriko, fakto
G g      gramatiko, geografio
Ĝ ĝ      ĝirafo, ĝardeno
H h      horizonto, harmonio
Ĥ ĥ      ĥirurgo, ĥaoso
I i         imperio, idioto           
J j        juristo, jubileo
Ĵ ĵ        ĵurnalo, ĵetono
K k      kongreso, kostumo
L l       lampo, lifto
M m    melodio, modelo
N n      numero, naturo
O o      objekto, ornamaĵo
P p       periodo, peizaĝo
R r       raporto, radio
S s       saluto, sezono
Ŝ ŝ       ŝanco, ŝablono
T t       telegrafo, turo
U u      uragano, universiteto
Ǔ ǔ      aǔtoro, Eǔropo
V v      vagono, valuto
Z z       zoologio, zono
 
Pabandykite perskaityti visus žodžius garsiai. Ar yra nepažįstamų?
Tikėtina, kad visi jie suprantami, bet jei norite pasitikrinti, Google vertėjas jūsų paslaugoms.
 
Peržiūrėkite visus žodžius ir rasite dar vieną bendrą taisyklę...  Taip, visi žodžiai sąraše baigiasi raide –o ir visi jie yra daiktavardžiai.
Būdvardžių galūnę tuoj patys nustatysite, peržvelgę šį sąrašą:
 
Minusa temperaturo.
 
 1. Absoluta ĉampiono
 2. Aktuala filmo.
 3. Ekonomia situacio
 4. Elektra maŝino
 5. Esperanta klubo
 6. Frukta vino
 7. Geografia fakultato
 8. Ĥemia instituto
 9. Historia jubileo
 10. Koncerta afiŝo
 11. Lazura horizonto.
 12. Logika frazo
 13. Metra sistemo
 14. Momenta paŭzo
 15. Nova modo
 16. Partia konferenco
 17. Sekreta signalo.
 18. Speciala plano.
 19. Sporta grupo.
 20. Telefona linio
 
 Kitoje pamokoje pakalbėsime apie būdvardžius antonimus ir daugiskaitą.
 
Gražina Opulskiene
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama