NAUJIENOS

1 pamokėlė


Miestas:

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai

Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės „susitinka“ vienodomis sąlygomis ir gerbdami vienas kitą.

Tarptautinė

Esperanto labiausiai yra naudinga bendraujant skirtingų tautų žmonėms, kai jie neturi bendros gimtosios kalbos.

Neutrali

Esperanto nepriklauso kuriai nors tautai ar šaliai, todėl ji ir yra neutrali kalba.

Lygiateisė

Kalbant esperantiškai, kalbos požiūriu jaučiama didesnė lygybė, negu, pavyzdžiui, angliškai kalbant su asmeniu, kurio anglų kalba yra gimtoji.

Gana nesudėtinga

Dėl nesudėtingos kalbos struktūros ir žodžių darybos esperanto mokytis yra daug lengviau negu kitas kalbas.

Gyva

Esperanto vystosi ir gyvuoja lygiai taip pat kaip ir kitos kalbos, ir ja galima išsakyti visas žmogaus mintis ir jausmus.

Abėcėlė
Esperanto kalbos, kaip ir lietuvių, abėcėlėje yra didžiosios ir mažosios raidės. Raidės tariamos taip kaip rašomos. Yra keletas niuansų, pvz. L visada tariama minkštai, kaip žodyje „liaunas“. Penkios esperanto kalbos raidės yra ypatingos: Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ. Jos rašomos su diakritiniu ženklu ^ , kuris vadinamas stogeliu. Šios raidės atitinka lietuviškas taip
            Ĉ – Č
            Ĝ – Dž
            Ĥ – Ch
            Ĵ – Ž
            Ŝ – Š
Dar viena speciali raidė yra ŭ, kuri vartojama tik junginiuose „aŭ“ ir „eŭ“.
 Esperanto abėcėlės raidės turi pavadinimus: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo. Taisyklė paprasta: balsių pavadinimai tiesiog skamba kaip balsė, priebalsiai pavadinti pridedant raidę O.
Kirtis
Jeigu žodis turi dvi ar daugiau balsių, tai viena iš jų visada yra tariama stipriau ir aiškiau nei kitos. Tokia balsė yra kirčiuota. Ir tai visuomet yra antra nuo galo balsė (pavyzdžiuose kirčiuota balsė pabraukta ir paryškinta)
A a      alfabeto, akademio
B b      balzamo, bileto
C c       cemento, centimetro
Ĉ ĉ       ĉokolado, ĉampano
D d      dokumento, direktoro
E e       esperanto, elektro
F f       fabriko, fakto
G g      gramatiko, geografio
Ĝ ĝ      ĝirafo, ĝardeno
H h      horizonto, harmonio
Ĥ ĥ      ĥirurgo, ĥaoso
I i         imperio, idioto           
J j        juristo, jubileo
Ĵ ĵ        ĵurnalo, ĵetono
K k      kongreso, kostumo
L l       lampo, lifto
M m    melodio, modelo
N n      numero, naturo
O o      objekto, ornamaĵo
P p       periodo, peizaĝo
R r       raporto, radio
S s       saluto, sezono
Ŝ ŝ       ŝanco, ŝablono
T t       telegrafo, turo
U u      uragano, universiteto
Ǔ ǔ      aǔtoro, Eǔropo
V v      vagono, valuto
Z z       zoologio, zono
 
Pabandykite perskaityti visus žodžius garsiai. Ar yra nepažįstamų?
Tikėtina, kad visi jie suprantami, bet jei norite pasitikrinti, Google vertėjas jūsų paslaugoms.
 
Peržiūrėkite visus žodžius ir rasite dar vieną bendrą taisyklę...  Taip, visi žodžiai sąraše baigiasi raide –o ir visi jie yra daiktavardžiai.
Būdvardžių galūnę tuoj patys nustatysite, peržvelgę šį sąrašą:
 
Minusa temperaturo.
 
 1. Absoluta ĉampiono
 2. Aktuala filmo.
 3. Ekonomia situacio
 4. Elektra maŝino
 5. Esperanta klubo
 6. Frukta vino
 7. Geografia fakultato
 8. Ĥemia instituto
 9. Historia jubileo
 10. Koncerta afiŝo
 11. Lazura horizonto.
 12. Logika frazo
 13. Metra sistemo
 14. Momenta paŭzo
 15. Nova modo
 16. Partia konferenco
 17. Sekreta signalo.
 18. Speciala plano.
 19. Sporta grupo.
 20. Telefona linio
 
 Kitoje pamokoje pakalbėsime apie būdvardžius antonimus ir daugiskaitą.
 
Gražina Opulskiene
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama