NAUJIENOS
Šeduvos malūne atgijo legenda

UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja

Kategorija:

Miestas:
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-124 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo” klaidos ištaisymo” ir VKEKK 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-174 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2019 m. spalio 1 dienos (be PVM):
 
 1. šilumos gamybos kaina: 3,34 ct/kWh
1.1. kintamoji dedamoji 1,48 ct/kWh
1.2. pastovioji dedamoji 1,86 ct/kWh
2. šilumos perdavimo kaina: 1,47 ct/kWh
2.1. kintamoji dedamoji 0,83  ct/kWh
2.2. pastovioji dedamoji 0,64  ct/kWh
3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė 4,81 ct/kWh
 
3.2. dvinarė:    
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 18,29 Eur už kW/mėn.
3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) 2,31 ct/kWh
4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
4.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę 0,12 ct/kWh
4.2. pastovus (mėnesio) užmokestis 0,83 Eur/mėn./kW
4.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,01 Eur/mėn.
5. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):  
 
 
 
5.1. vartotojams daugiabučiuose namuose 5,04 Eur už kub.m.
5.1.1. pastovioji dedamoji 0,34 Eur už kub.m.
5.1.2. kintamoji dedamoji 4,70 Eur už kub.m.
5.2. kitiems vartotojams 5,09 Eur už kub.m.
5.2.1. pastovioji dedamoji 0,34 Eur už kub.m.
 
5.2.2. kintamoji dedamoji 4,75 Eur už kub.m.
6. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur butui per mėn.
 
 
 
2019 m. spalio mėn. šilumos kaina – 4,93 ct/kWh (be PVM).                                                                       
                  
 
L. e. p. direktorius                                                                                             A. Arcišauskas     

 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama