Siūloma keisti kontraversišką ir į praeitį orientuotą partijų asignavimo sistemą
  NAUJIENOS

Siūloma keisti kontraversišką ir į praeitį orientuotą partijų asignavimo sistemą


Miestas:
Seimo nariai Gediminas Kirkilas, Rimantas Sinkevičius, Rimantė Šalaševičiūtė, Algirdas Butkevičius, Petras Čimbaras, Juozas Bernatonis, Irena Šiaulienė ir Andrius Palionis gegužės pabaigoje įregistravo Politinių partijų įstatymo 2 ir 21 straipsnio pakeitimo projektą.
„Parengti šio įstatymo pakeitimo projektą paskatino kontraversiška ir orientuota į praeitį šiuo metu egzistuojanti Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinėms partijoms, paskirstymo sistema. Šiuo metu numatyti politinių partijų finansavimo paskirstymo pagrindai neatitinka įstatymuose apibrėžtų šio finansavimo tikslų“, – Seimo Socialdemokratų darbo frakcijos narė Rimantė Šalaševičiūtė.
Dabar valstybės biudžeto asignavimai partijoms skiriami už buvusiųjų rinkimų rezultatus, neatsižvelgiant į jų veiklą sprendžiant valstybės ir visuomenės problemas. Vienintelis Valstybės biudžeto asignavimų paskirstymui politinėms partijoms kriterijus yra Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (pakartotinių, naujų rinkimų ir pakartotinio balsavimo) galiojantys rezultatai. Taip pat apribojama galimybė gauti biudžetinį finansavimą partijoms, gavusioms mažiau rinkėjų balsų.
„Mūsų pateiktu projektu siūloma iš esmės pakeisti politinių partijų finansavimo sistemą, kad Valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas būtų pagrįstas numatytais finansavimo tikslais. Pagrindinis šio finansavimo tikslas yra užtikrinti visų politinių partijų, dalyvaujančių valstybės valdyme, efektyvią veiklą ir skaidrumą. Todėl pagrindiniu politinių partijų finansavimo paskirstymo kriterijumi turėtų būti jų parlamentinė veikla ir darbas savivaldoje. Pagal siūlomą teisinį reguliavimą Valstybės biudžeto skirti asignavimai paskirstomi politinėms partijoms proporcingai jų narių skaičiui Lietuvos Respublikos Seime. Taip pat atsižvelgiant į jau susiklosčiusias tradicijas ir į tai, kad iš savivaldybių biudžetų nėra remiama partijų veikla, papildomu kriterijumi galėtų būti savivaldybių tarybose dirbančių partijos narių skaičius“, – įregistruotą Politinių partijų įstatymo siūlomas pataisas apibūdina Rimantė Šalaševičiūtė.
Seimo narė pažymi, kad daugelyje Europos Sąjungos ir kitose demokratinėse valstybėse taikomi kiti pagrindiniai biudžeto lėšų paskirstymo politinėms partijoms kriterijai. Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Italijoje, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Makedonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Pietų Korėjoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir kitur pagrindinis valstybės lėšų paskirstymo kriterijus yra parlamente turimų narių skaičius. Taip pat naudojami ir įvairūs papildomi kriterijai. Tik turtingiausiose demokratinėse valstybėse numatytas visų politinių partijų valstybės finansinis rėmimas.
„Manome, kad ir Lietuvoje būtina tobulinti politinių partijų finansavimo – sistemą, kad Valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas būtų pagrįstas numatytais finansavimo tikslais“, – pabrėžia Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Parengė Genovaitė Paulikaitė
 
 

Reklama