Radviliškio mokyklos 100 metų jubiliejus – kaip istorijos pamoka
  NAUJIENOS

Radviliškio mokyklos 100 metų jubiliejus – kaip istorijos pamoka

Kategorija:

Miestas:
Scenoje mokytojas paskambina senoviniu varpeliu, ir atsistoja ne tik tarpukario Radviliškio Gelžkelio mokyklos mokiniai, sėdintys amžiaus pradžią menančiuose mediniuose suoluose, bet ir visa Radviliškio kultūros rūmų salė: buvę šimtmetį švenčiančios mokyklos mokiniai, mokytojai, svečiai. Taip prasidėjo inscenizuota istorijos pamoka, skirta Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, Radviliškio Gelžkelio mokyklos tradicijos tęsėjos, 100 metų jubiliejui.

Pro žiūrovų akis prabėgo trys skirtingi mokyklos laikotarpiai – tarpukaris, sovietmetis ir atkurtos Nepriklausomos Lietuvos metai. Prisiminta, kaip sunkiai kūrėsi pirmoji Radviliškio mokykla, koks ilgas, bet prasmingas kelias nueitas, kol galų gale ji 1997 metais tampa Lizdeikos gimnazija.

Troškimo šviesti ir šviestis nenuslopino nei karas, nei okupacijos. Kompozicijoje buvo prisimintos visais laikais mokytojų diegtos vertybės: nematuoti visų tuo pačiu matu, neslėpti savo gerumo, daryti gerus darbus, nesitenkinti mažu, daugiau sakyti gerų žodžių, niekada nepamiršti, kad gėris visada nugali blogį. Daina svečius sveikino buvusi mokyklos mokinė, o vėliau ir muzikos mokytoja Roma Apšegienė, savo eiles deklamavo 50 laidos abiturientė Ina Kryžanauskaitė. Apmąstyti laiko tėkmę šventės dalyviams padėjo buvusio Radviliškio mokyklos mokinio Stanislovo Dobrovolskio, visų vadinamo Tėvu Stanislovu, pamokslų ištraukos. Buvęs Direktorius J. Varkulevičius ir Direktorė I. Bajarauskaitė kalbėjosi apie netolimą praeitį – Lizdeikos gimnazijos kūrimą, mokytojo misiją.

Šią neeilinę dieną Lizdeikos gimnaziją pasveikino ir linkėjo nueiti dar ne vieną šimtą metų Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Radviliškio miesto seniūno pavaduotoja V. Dževečkienė, Radviliškio bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, Radviliškio rajono viešosios bibliotekos atstovai, buvę mokiniai. Šventės dalyvius nustebino 24 laidos abiturientai: nemažas jų būrys įteikė gimnazijai bendraklasio Juliaus Bukausko, kalvio, liaudies meistro, nukaltą simbolinį raktą. Tai 1944  metų pirmos abiturientų laidos dovanoto pagal architekto L. Abromonio eskizus padaryto rakto kopija. 

Radviliškio kultūros centre surengta Ramūno Dagio, Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Radviliškio vaikų dailės mokyklos mokytojo, Irminos Savickienės, lietuviško dizaino namų „Wapsva“ įkūrėjos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos vadovės, Vitalijos Petraitytės, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tapybos sekcijos narės, Vytauto Kaupio, tautodailininko, menininko ir inžinieriaus, Reginos Stokaitės – Cemnolonskienės, teisininkės, Kauno kultūros centro dailės studijos „Vaivorykštė“ narės, tapybos darbų paroda. Taip radviliškiečiai dailininkai nusprendė paminėti Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 100 metų jubiliejų. Jų sumanymo prasmę puikiai atskleidžia V. Petraitytės žodžiai: „Tai, kas buvo vakar, leidžia būti tuo, kuo esame šiandien.“

100 metų mokyklos jubiliejų įprasmino ne tik renginys Kultūros centre, bet ir istoriko Z. Vasiliausko išleista knyga „Sunki pradžia”, mokytojų G. Pilypienės ir S. Karenauskienės  sudaryta  atsiminimų knyga „Ačiū mano mokyklai“, kurios leidimą parėmė Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis. Kultūros centre veikia buvusių mokinių – dailininkų tapybos paroda. Už Lizdeikos gimnaziją Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios. Šventės dalyvius su jubiliejumi sveikino ir valstybinis ansamblis „Lietuva“.

„Istorija yra panaši į seną namą naktyje, kuriame uždegti visi žiburiai. O viduje kuždasi protėviai. Norėdami suprasti istoriją turime eiti vidun ir išklausyti, ką jie sako. Apžiūrėti knygas ir paveikslus ant sienų. Užuosti kvapus. Bet iš tiesų istorija yra mokslas apie tai, kaip mes sėdime klasėje ir kalbamės. Mes kuriame istoriją“,- tokiais žodžiais buvo apibendrinta Mokyklos istorijos pamoka. 

Jurgita Plukienė,
Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Ji moko teatrą mylėti

Ji moko teatrą mylėti

Šią vasarą Jolantą galima buvo pamatyti Ignalinos gatvėmis praskriejančią elektriniu paspirtuku. Lekia ji su šypsena lyg geroji raganaitė, vėjyje besiplaikstančiais juodais plaukais ir žibančiomis akimis. Tos akys... Jos...

Reklama