NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ,, AŠ ČIA GYVENU“ NUOSTATAI

Kategorija:
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslą, organizavimo tvarką, vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.
2. Konkursas skiriamas gimtajam kraštui pažinti ir populiarinti, pristatant vietoves ir objektus, labiausiai atskleidžiančius miesto, rajono, miestelio, kaimo unikalumą.
3. Informacija apie konkursą teikiama VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“ interneto svetainėje www.manokrastas.lt, elektroniniu paštu manokrastas.busk@gmail.com
4. Konkursą rengia VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“.
5. Konkurso globėja – švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.
 
 
  1. KONKURSO TIKSLAS
 
6. Skatinti jaunimą domėtis savo kraštu, pastebint jo išskirtinumą, ir pristatyti jį šalies gyventojams.
7. Puoselėti jaunimo kūrybiškumą.
8. Stiprinti pilietiškumą ir meilę savo kraštui.
 
 
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 
9. Konkurso dalyviai:
9.1. pavieniai asmenys nuo 10 iki 29 metų amžiaus
9.2. kūrybinės grupės, kurios dalyvių amžius nuo 10 iki 29 m. Kūrybinės grupės narių skaičius – iki 5 žmonių.
10. Konkurso objektas – vietovę (miestą, gatvę, kaimą) iš kitų išskiriantis objektas ir su juo susijusi istorija. Tai gali būti archeologijos, istorijos, architektūros, kultūros, gamtos ir kt. paminklas, poilsio ar pramogų vieta, sukurta miškuose, prie vandens telkinių ir kt. viešosiose erdvėse, kelis objektus apjungiantis maršrutas. Pristatant objektą/us, pageidautina ir trumpa esamos infrastruktūros apžvalga: kelias, dviračių takas, kavinė, kaimo turizmo sodyba ir pan.
11. Konkursui pateikiami darbai:
11.1. reportažas iki 4500 spaudos ženklų (1,5-2) psl. iliustruotas ne mažiau kaip 1  nuotrauka. Pateikiami du reportažo variantai. A) tekstas ir nuotraukos sumaketuotos PDF formate. B) tekstas worde ir nuotraukos JPEG formate, ne mažesnės kaip 640x480 pikselių.
11.2. filmas iki 3 minučių, kuriame per vaizdą ir garsą būtų pristatomas objektas.
11.3. Darbas privalo turėti pavadinimą. Būtina nurodyti konkursui pristatomo objekto tikslų adresą, autorius.
12.Darbai turi būti pristatomi su lydraščiu, kuriame reikia nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, darbo pavadinimą. Darbai siunčiami manokrastas.busk@gmail.com. Video įrašus geriausia siųsti pasinaudojant: https://www.wetransfer.com Informacija teikiama ir tel. 8688 29679
13. Darbus pateikti iki 2016 m. balandžio 10 d. Vėliau pateikti darbai arba pateikti be lydraščio, nebus vertinami.
14. 2016 m. balandžio 15 d. darbai bus paskelbti svetainėje www.manokrastas.lt. Balsavimai vyks iki 2016 m. balandžio 30 d.
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų vėliau naudoti atsiųstus darbus tiek www.manokrastas.lt, tiek ir kitoje virtualioje erdvėje.
16. Dalyvavimas šiame Konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.
 
IV. VERTINIMAS
 
17. Darbai skirstomi pagal autorių amžių į šias grupes:
17.1. I grupė – 10 - 14 metų pavieniai autoriai ir kūrybinės grupės;
17.2. II grupė – 14 iki 19 metų pavieniai autoriai ir kūrybinės grupės;
17.3. III grupė – 19-29 metų pavieniai autoriai ir kūrybinės grupės;
18.  Darbai vertinami atsižvelgiant:
18.1. į svetainės lankytoju balsus, 1 balsas lygus 1 balui. Iš to paties kompiuterio bus galima balsuoti tik vieną kartą
18.2. 5 narių komisija, kiekvienas komisijos gali skirti iki 100 balų.
18.3. Skatinant mažąsias mokyklas ugdyti moksleivių kūrybiškumą, pilietiškumą ir patriotiškumą, mokyklų iki 65 mokinių konkurso dalyviams kiekvienas komisijos narys papildomai skirs po 50 balų.
19.  Komisija, vertindama darbus atsižvelgs į šiuos kriterijus:
19.1.meniškumas;
19.2.originalus temos interpretavimas;
19.3.kompozicijos vientisumas;
20. Rėmėjų apdovanojimai bus įteikiami kiekvienos grupės 1-3 vietos laimėtojams. Visoms mokykloms, kurių moksleiviai dalyvaus konkurse ir padėjusiems pasirengti konkursui pedagogams bus įteikiami padėkos raštai
    
       
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
 
21. Apdovanojimo ceremonija vyks iki gegužės 15 d. Konkreti data bus paskelbta, pasibaigus balsavimui internetu.
22.Konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai nurodytu elektroniniu paštu.
23. Nuostatai skelbiami interneto svetainėje www.manokrastas.lt ir siunčiami į švietimo skyrius, mokyklas, nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms, VVG ir bendruomenėms.
24.Visi konkurso rėmėjai skelbiami interneto svetainėje ir kartu su nuostatais bei lydinčiaisiais kvietimais dalyvauti konkurse
 
RĖMĖJAI:
 

Reklama