NAUJIENOS

Kryžių kalnas

Kategorija:

Miestas:
Apie 12 km į šiaurę nuo Šiaulių laukuose stovi nedidelis kalnas, visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas. Viduramžiais ant šio kalno stovėjo medinė pilis, kronikose vadinta Kula, kurią 1348 m. sugriovė Livonijos kariuomenė. Ilgus metus kalnas, vadintas Pilies, Maldavimų kalnu, Jurgaičių, Domantų piliakalniu, stovėjo plikas. Vietiniai žmonės pasakojo, kad pirmieji kryžiai pastatyti XIX a. viduryje, meldžiant Dievo malonės ir sveikatos, nes žmonės šį kalną laikė šventa vieta. Kiti teigė, kad kryžius imta statyti žuvusiesiems 1831 m. ir 1863 m. sukilimuose prieš carinę Rusiją atminti. Numalšinusi sukilimą, okupacinė valdžia draudė statyti kryžius ir naikino jau pastatytus.
1961 m. pavasarį sovietinė valdžia nutarė „susidoroti“ su Kryžių kalnu. Pasitelkus kareivius, griežčiausiai saugant, kryžiai buvo griaunami: mediniai kryžiai sudeginti, metaliniai – nuvežti į metalo laužo sandėlius, akmeniniai ir betoniniai – suklojami  tiesiant kelius arba užkasami.
Nepaisant visko, Kryžių kalnas per visą Lietuvos okupacijos laikotarpį išliko didvyriško pasipriešinimo ir tikėjimo laisve simboliu.
Kryžių kalnas išgarsėjo visame pasaulyje, kai čia 1993 m. rugsėjo 7 d. apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Priešais Kryžių kalną pastatytoje koplyčioje (arch. A. Jukna ir R. Budrytė) Jonas Paulius II šimtatūkstantinei  maldininkų miniai aukojo šventąsias mišias. Popiežius laimino Lietuvą ir visą krikščioniškąją Europą. Po metų į Kryžių kalną atkeliavo Šventojo Tėvo dovana Lietuvai – Krucifiksas (skulpt. E. Manfrini).
www.siauliurajonas.lt
 
 

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama