NAUJIENOS

Tauragės rajono mokytojai iškilmingai paminėjo profesinę šventę

Kategorija:

Miestas:

Spalio 4 dieną Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojai rinkosi į Kultūros rūmus, kuriuose buvo minima Tarptautinė mokytojų diena. Iškilmingo renginio metu tradiciškai pagerbti šios profesijos atstovai, jiems įteiktos padėkos.

Gausiai susirinkusius ugdymo įstaigų vadovus, mokytojus, auklėtojus, mokytojus senjorus sveikino ir už nelengvą, daug atsakomybės reikalaujantį darbą dėkojo Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė Norkienė, Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas.

Seimo narė Aušrinė Norkienė padėkos raštus įteikė Tauragės   pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės-psichologinės tarnybos komandai: Linai Visockienei, Vaidai Mačiulienei, Silvijai Jankuvienei ir Anitai Juščiūtei, už profesionalų ir nuoširdų darbą teikiant reikalingą pagalbą mokiniams, tėvams ir pedagogams, Tauragės Tarailių progimnazijos  fizikos ir dalyko Gamta ir žmogus mokytojai metodininkei Redutei Klimašauskienei, už kruopštų, nuoširdų ir atsakingą darbą, ilgametį Gamtosauginių mokyklų programos koordinavimą, sėkmingą mokinių paruošimą  gamtos mokslų olimpiadoms.

 Padėkos taip pat įteiktos Serafimai Vaidaugienei, Tauragės  profesinio rengimo centro profesijos mokytojai metodininkei, už ilgametę, kūrybingą pedagoginę veiklą, ugdant jaunąją statybininkų kartą ir Zitai Mejerienei, Kauno kolegijos Tauragės skyriaus dėstytojai, už nepriekaištingą ilgametį darbą.

Simbolinė dovana –  kamuolys – už nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Tauragės rajono savivaldybės pokyčio projekto „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ įteikta kūrybinės komandos vadovei Jūratei Lazdauskienei ir visai komandai už iniciatyvas, kūrybiškumą, tobulėjimą ir bendrystę, kad sujungtų kolegas ne tik darbui, bet ir  poilsiui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos įteiktos Vidai Karbauskienei, Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos dailės  mokytojai ekspertei, už kūrybišką darbą, patirties sklaidą rajone ir respublikoje bei aukštus mokinių pasiekimus respublikiniuose konkursuose, Danutei Paulienei, Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos geografijos mokytojai metodininkei, už profesionalumą, iniciatyvumą ir gebėjimą kiekvienam mokiniui taikyti geriausią ugdymo(si) strategiją, Eglei Rupšienei, Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos geografijos mokytojai metodininkei, už kūrybišką ugdymo(si) proceso organizavimą, iniciatyvumą, bendruomenės telkimą gamtosauginei veiklai, Audrai Paulauskienei, Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytojai ekspertei, už profesionalų mokinių kūrybinių gebėjimų atpažinimą ir ugdymą formaliajame ir neformaliajame švietime, Daivai Neverovienei, Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ meninio ugdymo mokytojai metodininkei, už kūrybišką darbą ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinę saviraišką, Gintarui Cemnalianskiui, Tauragės r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokytojui, kyokushin karate treneriui, už išskirtinį gebėjimą sudominti ir motyvuoti mokinius, sportinės veiklos pasiekimus, iniciatyvas, demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių puoselėjimą.

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas padėkas už įvairius pasiekimus įteikė 36 miesto ir rajono mokyklų mokytojams.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas padėkas už įvairius pasiekimus įteikė 40-čiai mokytojų.

Vadovaujantis Tauragės r. savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašu, Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos geografijos mokytojai ekspertei Jūratei Orlovienei įteikta  premija už sistemingą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei aukštus mokinių pasiekimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Šventės pabaigoje susirinkusiesiems Šiaulių dramos teatro aktoriai padovanojo spektaklį ,,Bagadelnia“.


TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Reklama