NAUJIENOS

Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Romeriai.

Kategorija:

Miestas:
Kaišiadorių rajone Romeriai apsigyvena XVII amžiuje, kai už Mato Riomerio ištekėjo Ašmenos (dabartinė Baltarusija) taurininko Aleksandro Kierdėjaus dukra Elena. Kierdėjai mūsų rajone valdė Vladikiškių (dvaro pastatas stovi dabartiniuose Stasiūnuose), Stoniavos ir Pavuolio dvarus. Minėtus dvarus Kierdėjūtė gavo kaip kraitį vestuvių metu, todėl mes jau kalbame apie Romerius ir jų dvarus.

Matas Romeris buvo pirmasis iš Romerių giminės, įgijęs autoritetą ir pelnęs pripažinimą Trakų vaivadijoje. Jis buvo Trakų žemės teisėju, Trakų vėliavininku ir pagaliau tapo Trakų pakamariu (teismo vadovu). Mato tėvas Motiejus Romeris buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės artilerijos generolas. Būtent jis pradėjo Romerių liniją Lietuvoje.

Romeriai valdė Vladikiškes iki 1926 m. Tais metais Kamilė Romerytė Vladikiškių dvarą su sodu ir trobomis (69 ha) pardavė Vladislovui ir Pranui Chatkevičiams už 83 tūkstančius litų, sumokant doleriais ir tokiu būdu Romerių giminė, Vladikiškių dvarą valdžiusi beveik 300 metų, neteko šios nuosavybės.

Spėjama, kad išlikęs gyvenamasis namas statytas XVIII a. antroje pusėje ar XIX a. pradžioje. Apie dvaro interjerą kol kas jokių duomenų tyrinėtojams nepavyko rasti. Retkarčiais yra sutinkamos knygos su Vladikiškių dvaro bibliotekos ekslibriais: įrašas po karūna BIBLIOTEKA WŁADYKISKA.
Tebestovi mūrinis tvartas ir svirnas, taip pat išliko dalis parko su tvenkiniu. Šiuo metu dvaro sodyba privati ir deja, apleista.

Romeriai prisidėjo prie bažnyčios Kaišiadoryse pastatymo. Boleslovas Romeris, tuometinis Vladikiškių dvaro valdytojas,  paskyrė apie du hektarus žemės bažnyčiai. Jei ne skirtoji žemė, bažnyčios  galėjo  ir nebūti.
Susiję objektai:
  • Vladikiškių (Stasiūnų) dvaras
  • Mažųjų Vladikiškių kapinės
  • Stoniavos kapinės
 
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras
Viktorija Kanapinskaitė ir Aurelijus Balčiūnas
 
 

Reklama