NAUJIENOS

Fortūnos energetinis receptas „Kelkis ir eik!“ vasario 28–kovo 6 d.

Kategorija:

Miestas:
Fortūna nebūtų Fortūna, jei ji neatrastų žmogui progos, kaip jam atrasti naujų galimybių, kaip pakilti į naujus gyvenimo horizontus.
 
Medis neatlaikė audros šėlsmo ir virsdamas prispaudė žmogų, išplėšė iš jo rankų turėtą  knygą.
 
Vėjas vartė knygos puslapius jam prieš akis, ir žmogus norom nenorom ėmė skaityti.
 
Tai buvo jo paties gyvenimų aprašymai.
 
Kuo ilgiau jis skaitė, tuo labiau artėjo prie savęs, prie savo gyvenimo, nes žmogus ir kūnu, ir mintimis buvo sulaikytas nuo įprasto bėgsmo, atiduotas tik pačiam sau.  
 
Jis po daugel metų gavo progą būti tik su savimi, su savo mintimis.
 
 
Pagaliau vėjas nurimo, palikdamas prieš jį atverstą puslapį.
 
Jame tebuvo tik trys trumpi žodžiai: „Kelkis ir eik!“
 
Kelkis ir eik!
 
Žmogus pakilo.
 
Pakilo gyventi savo gyvenimą.
 
Dabar  jis suprato, kad yra dar daug žmonių, ant kurių užvirtęs medis nesuteikė jiems progos pakilti ir eiti.
P.S. Šį kartą susitikime  mūsų svetainės www.tryszvaigzdutes.lt, naujuose skyreliuose: „Širdies globa, sielos slauga“, ”Kaip neišprotėti“ ir kt.
 
Jeronimas Laucius
rašytojas pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas
 
 

Reklama