„Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje“ // Halina Kobeckaitė
  NAUJIENOS

„Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje“ // Halina Kobeckaitė

Kategorija:

Miestas:
Tokiu pavadinimu Trakų viešojoje bibliotekoje veikia literatūrinė-kraštotyrinė paroda, skirta mūsų kraštietei, Lietuvos diplomatei, ambasadorei, humanitarinių mokslų daktarei, vertėjai, žurnalistei Halinai Kobeckaitei. Mintis šitaip pavadinti parodą kilo dar tuomet, kai visus Trakus ir Lietuvą 2016 m. vasarą apskriejo žinia apie tai, jog Trakų r. savivaldybė suteikė retai teikiamą, bet itin svarų apdovanojimą – 1939 m. gruodį Trakuose gimusiai, čia pirmiausiai išgirdusiai karaimų lopšines, tėvynainių šneką – Trakų rajono Garbės pilietės vardą ambasadorei dr. H. Kobeckaitei. Mons. V. P. Rūkas, Trakų r. savivaldybės Garbės pilietis, ta proga linkėdamas sveikatos ir Dievo palaimos dr. H. Kobeckaitei, akcentavo – „savo gyvenimu, elgesiu, žodžiu ir širdimi puošėte ir garsinote nuostabią Trakų žemę, garbingą Trakų praeitį, karaimų tautą, o kartu ir Lietuvą. Jums dėkingi Trakai, dėkinga visa Lietuva“ („Trakų žemė“, 2016, birž. 10, psl. 12).
Vargu ar būtų įmanoma vienoje parodoje apžvelgti bei pristatyti dr. H. Kobeckaitės nuveiktų darbų kraitį, išvardinti išverstus iš azerbaidžaniečių, rusų, lenkų, kazachų, turkmėnų, uzbekų, tiurkų kalbų į lietuvių kalbą grožinius kūrinius ar straipsnius, išvardinti parašytas ar sudarytas knygas, akcentuoti svarbiausias veiklas diplomatinėje tarnyboje, Lietuvos, Trakų, karaimikos puoselėjimo ir paveldo baruose, juk vien garbingų, aukšto rango apdovanojimų, medalių ir ordinų gausa siekia dviženklį skaičių ir jie teikti ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Azerbaidžane, Turkijoje, Uzbekijoje... Ne atsitiktinis jų tarpe ir itin daug pasakantis 2013 m. apdovanojimas „Už toleranciją, puoselėtą visą gyvenimą“ ir brangūs kraštietės pasakyti žodžiai trakiečiams gavus Trakų Garbės pilietės vardą – tai „daugiau nei apdovanojimas, nes jame susijungia mano nuveiktų darbų vertinimas, ir kraštas, iš kurio esu kilusi. Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje. Ir net per rimčiausią posėdį Strasbūre ar Helsinkyje užsimerkusi visada matydavau prieš akis Trakų ežerus ir pilį. Be to, šis vardas yra ypač įpareigojantis – teks jį pateisinti ateities darbais...“ („Trakų žemė“, 2016, birž. 10, p. 7).
Mylėti savo kraštą ir jo žmones galima įvairiai, nelygu, koks tas meilės supratimas, bet aukščiausia meilės forma pasireiškia nuoširdžia tarnyste ir darbais, kurių vertė yra neabejotina. Būtent tokia meile Lietuvai, savo gimtam Trakų kraštui, savo krašto žmonėms, kiekvienam sutiktam žmogui alsuoja dr. H. Kobeckaitės veikla. Apie tai liudija veikla diplomatinėje tarnyboje, parašytose ar sudarytose knygose, straipsniuose apie savo kraštiečius, kurių tarpe ir iškilios asmenybės ir gyvenimo kelyje sutikti žmonės, kurių atrodytų nieks ir nepastebėtų, bet kaip gražiai ir įtaigiai, su meile nušviečiamas jų gyvenimas, kaip nuostabiai atskleidžiamos jų asmeninės savybės, gyvenimo detalės, kurių eilinis prašalaitis net nepastebėtų, bet iš šių detalių ir įžvalgų gimsta tobulas rašinys, išaukštinantis kiekvieną sutiktą žmogų – dirbantį, kuriantį, mąstantį, mylintį... Kartą Trakų VB kuluaruose vieno renginio metu teko išgirst dviejų Trakų inteligentų pokalbį, kuriame buvo aptariami ambasadorės straipsniai su tokiu pasigėrėjimu, jog nejučia imi didžiuotis, kad ir tau asmeniškai teko spausti ranką ir bendrauti su ambasadore H. Kobeckaite, ir kad kiekvienas parašytas žodis jau turi mastelį, į kurį privalu lygiuotis kiekvienam rašančiam. Stebina tai, kad turėdama tiek daug veiklos, įsipareigojimų, darbų ir sumanymų, p. ambasadorė akimirksniu atsako į elektroninį šių eilučių autorės laišką su prašymu ir atsako žodžiais – „visada pasiruošusi padaryti ką nors naudinga Trakams ir bibliotekai....“, ir tuomet imi suprasti, už ką tiek aukštų įvertinimų, apdovanojimų, medalių, ordinų už savo veiklą yra gavusi dr. H. Kobeckaitė, už ką ambasadorei ranką spaudžia, jubiliejų proga ją sveikina Lietuvos ir kitų šalių prezidentai, už ką ją myli ir gerbia kraštiečiai.
Trakų viešosios bibliotekos parodoje „Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje“ // Halina Kobeckaitė“ pristatoma bibliotekos fonduose esančios verstos, parašytos ir sudarytos dr. H. Kobeckaitės knygos, svarbūs gyvenimo momentai ir nuveikti darbai, vardijami apdovanojimai, eksponuojamos susitikimų bibliotekoje akimirkos, įrašai TVB metraščiuose, seniausias kurių – „Kelias į Kazachijos literatūrą, prasidėjęs Trakuose, vėl atvedė į Trakus, į jos biblioteką, pas puikius jos žmones. Labai ačiū už tą galimybę“, datuotinas 1980 m. Ekspozicijoje pristatoma dar dažais kvepianti dr. H. Kobeckaitės (kartu su K. Firkavičiūte) išversta į karaimų kalbą ir bibliotekai šią vasarą dovanota reta, išleista Vokietijoje tik 300 egz. tiražu, Antuano de Sent-Egziuperi knygelė „Mažasis princas“, kurios leidimą rėmė „Mažojo princo“ draugai iš viso pasaulio. Beje, ją galima įsigyti tik leidykloje!, o itin kokybišką vertimą įvertino Helsinkio universiteto profesorius, Lietuvos karaimų bičiulis Tapaniʼs Harviainenʼas, o Mičigano valstybinio universiteto profesorius Timūras Kodžaoglu vertimą pavadino tiurkų kalbų perlu. Verta priminti, jog grožinės literatūros kūrinių mūsų kraštietė išvertusi į lietuvių kalbą ne vieną dešimtį, o parašytos ir dovanotos bibliotekai knygos „Lietuvos karaimai“ (1997 m.), „Lietuviški–karaimiški–rusiški“ pasikalbėjimai (2011) vertos paskaityti kiekvienam, norinčiam geriau pažinti šalia esantį Trakuose kaimyną – karaimą...
Tiesiog protu sunku suvokti ambasadorės nuveiktų darbų mastą, nes vien rajoninio laikraščio „Trakų žemė“ puslapiuose per pastarąjį nepilną dešimtmetį pasirodė dr. H. Kobeckaitės parašytų arti pusantro šimto prasmingų publikacijų Trakų ir karaimikos tematika, kurias nuskenuotas Trakų viešoji biblioteka gražaus jubiliejaus proga sudėjo į CD rinkinį pavadinimu – „Diplomatės, vertėjos, žurnalistės, humanitarinių mokslų daktarės, Trakų miesto Garbės pilietės Halinos Kobeckaitės 2011–2019 m. publikacijų rinktinė karaimikos tematika laikraštyje „Trakų žemė“, tikėdamasi bent tokiu būdu pasveikinti ir padėkoti už nuoširdų bendradarbiavimą, už padovanotus leidinius, už gražius žodžius Trakų viešosios bibliotekos atžvilgiu, už skirtą savo brangų laiką pristatant išleistas ar sudarytas knygas Trakų viešojoje bibliotekoje.
Tiek nedaug turime kraštiečių, kuriems apdovanojimus teiktų, nuveiktų darbų kraitį įvertintų aukšto rango politikai, kuriuos gražių jubiliejų proga sveikintų šalies ir užsienio šalių vadovai – mūsų kraštietė ambasadorė dr. H. Kobeckaitė vienas iš šių retų atvejų. Ir kai 2019 m. gruodį „sniegas tyras“ apklos temstančius laukus, „ir angelas kaip jaunas vyras“ nužengs į tykius Trakus (S. Kobeckis), Trakų viešoji biblioteka, kartu su prezidentais ir ambasadoriais, su Trakuose ir pasaulyje pasklidusiais karaimais, su visa akademine ir skaitančia bendruomene sveikins kraštietę dr. H. Kobeckaitę gražaus jubiliejaus proga, linkėdama sveikatos, prasmingų ir įdomių mokslinių atradimų, skalsios duonos kasdieninės, na, o tiriant oriento palikimą, aptikti sveikatos eliksyro formulę, kurios pagalba kiekviena diena teiktų pasitenkinimą dirbant, kuriant, mylint, gyvenant, o buvimas gimtuosiuose Trakuose suteiktų naujų jėgų ir polėkių su viltimi ir naujais sumanymais į ateitį žvelgti džiugiai...
                      Trakų viešojoje bibliotekoje paroda „Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje“ // Halina Kobeckaitė“ veiks iki sausio pabaigos. Kviečiame apsilankyti!
                                              
                              
Rasa Selickaitė
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė
 

Reklama