Genovaitė Kačiuškienė: nereikia be jokio specialaus tikslo griauti ir daužyti tai, kas jau šimtmetį gyvuoja

Ar mums reikia išsižadėti nosinių balsių ir varnelių ant kai kurių priebalsių? Reikalinga mums ar ne bendrinė kalba? Ką veikia prieš porą mėnesių 85-metį atšventusi Lietuvių kalbos draugija. Apie tai ir kalbamės su Lietuvos kalbininke, Lietuvių kalbos draugijos pirmininke, humanitarinių…

Rita Miliūnaitė: kalba gyva, kiek ji turi vidinės jėgos atsinaujinti

Kaip atsiranda nauji žodžiai? Kada ir kieno sprendimu jais papildoma bendrinė lietuvių kalba? Kokią įtaką mūsų kalbai turi išmaniosios technologijos, pasaulio atsivėrimas? Apie tai kalbamės su Lietuvių kalbos instituto vyriausiaja mokslo darbuotoja, bendrinės lietuvių kalbos tyrėja habilituota humanitarinių mokslų daktare…

Ragina Studijų kokybės vertinimo centrą laikytis Valstybinės kalbos įstatymo nuostatų

Švietimo ir mokslo komitetas balandžio 8 d. posėdyje svarstė klausimą dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus patvirtintoje Studijų krypčių vertinimo metodikoje nustatyto reikalavimo savianalizės suvestines rengti anglų kalba. Tokias savianalizės suvestines turi parengti aukštosios mokyklos, pageidaujančios, kad Centras atliktų krypties ir pakopos…

Audrys Antanaitis: mūsų visų rūpestis – kuo ilgiau išlaikyti gyvą ir švarią tėvų bei senelių kalbą

Praėjusių metų lapkričio 13 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) surengė švietimo, kultūros ir kitų įstaigų atstovų pasitarimą dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2020 m. vasario 16 d.– kovo 11 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis pasidžiaugė, kad Lietuvių kalbos dienos…

Audrys Antanaitis: visus pasaulio lietuvius vienija kalba

„Tai, kad Europos ir Rusijos lietuviai susirinko Sankt Peterburge, manau, yra laba svarbus ženklas, parodantis, kad mums visi lietuviai brangūs ir vienodi, nesvarbu, kur jie gyvena.  Tai buvo žinutė pasaulio lietuviams, kad mes esame ir turime būti kartu, turime kartu…

Audrys Antanaitis: globalumas – tai vaikiškos provincialumo ligos apraiškos naujajame pasaulyje

Lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas, kalbininkas Jonas Jablonskis yra pasakęs: maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti. Tačiau, o tempora, o mores (o laikai, o papročiai), ir kaip dainuojama šviesaus atminimo Vytauto Kernagio dainoje – dainuojam angliškai, kaip…

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Marijampolės savivaldybėje

Rugsėjo 19 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Marijampolėje ir su vietos bei aplinkinių savivaldybių atstovais aptarė rengiamą valstybinės kalbos tvarkybos ir priežiūros reformą. Susitikime su Marijampolės savivaldybės meru Povilu Isoda, administracijos direktoriumi Karoliu Podolskiu, savivaldybės kalbos tvarkytoja Zina Ekleriene…

Dalia Kiseliūnaite: iš kalbos paslapčių mokomės pažinti save

Jau daug metų esate Klaipėdos universiteto dėstytoja, profesorė. Dėstote kalbotyros įvadą, morfologiją ir žodžių darybą, latvių kalbą ir kultūrą, lyginamąją baltų kalbų gramatiką. O kaip išsirutuliojo Jūsų interesų kryptys: baltų kalbos, geolingvistika, onomastika ir dabar labai populiari sociolingvistika? Kuri Jums…