admin
41646 Articles0 Komentarai

Šalpusniai – ir vaistas, ir maistas

Na ir šelmis tas pavasaris. Rodos, prieš porą dienų pievoje tik pernykštės žolės stiebai šmėžavo, o vakar ryte į ją atėjusi nustembu: lyg berte priberta nedidukų ryškiai geltonų žiedelių. Lyg mažytės saulutės šypsosi šalpusnių žiedeliai. Salotoms tinka, sriuboms – nebandžiau…

Gudročius

Tas  nubudimo laikas, kai anot Kazio Binkio, kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas. Ir ne tik mums… Va, šį pavasarį ėmė ir susisuko kaimynams galvelės. Mažaūgiai, trumpakojai, dičkiai, juodi, margi, kudloti ištisomis paromis saugo mano kiemą, laukdami, kada man neapsižiūrėjus i verandos…

Gandrai ant sparnų parneša… ramybę

Jau kelinta diena dairiausi į dangų, tikėdamasi pamatyti išdidžiai ratus sukančius gandrus. Kad jie jau sugrįžę, rodė ir kieme strakaliojanti kielė. Juk sakoma, kad jas gandrai ant sparnų išsineša ir ant sparnų parsineša. Ir ne tik gandrų sugrįžimą tas paukštelis…

Neapykanta. Visada matykite jos dvi puses

„Ką daryti, jei kažkokiam žmogui juntu neapykantą. Suprantu, kad tai negerai, bet nieko negaliu su savimi padaryti. Pamatau tą žmogų ir net nespėju sureaguoti, kaip mane užplūsta neapykanta. Ką daryti?“, – klausia svetainės www.manokrastas.lt lankytoja. Į šį klausimą atsako sąmoningos…

Ugnies dalgiu, arba Širdį graužiančios mintys apie atsakomybę prieš save

Staiga atšilo. Tarsi burtininko lazdele mostelėjus, atgijo visa, kas gyva, kas per žiemą po lapų krūva ar pernykštėse žolėse tūnojo. Išropojo į saulės atokaitą taškuotosios boružės, vabalėliai, suplazdeno ryškiaspalviai drugiai, sujudo nematomi gyviai, kurių pilna žolė bei paviršinis dirvožemis. Nerangiai…

Sportas – jauniems, fizinis aktyvumas ir kūno kultūra – visiems

  Pirmiausia reikia pasakyti, kad posakis: „sportas – sveikata“ šiais laikais mažai beatitinka tikrovę. „Didžiajame sporte“ sukasi milžiniški pinigai, traumos, ankstyvas organizmo sudėvėjimas siekiant rezultatų, neleistini preparatai, narkotinių medžiagų reklama ir panašiai. Todėl jau seniai kalbama, kad nuo komercinio ir…

Auginkime ne baimes, o gyvenimo ir kūrybos džiaugsmą

Įvykiai Ukrainoje, Kryme parodė kaip greitai keičiasi geopolitinė situacija, kai buvusios draugiškos šalys atsiduria karinio konflikto situacijoje. Rusijos pastangos įtraukti Ukrainą į Eurazijos ekonominę sąjungą baigėsi Ukrainos asociacijos sutarties su Europos Sąjunga pasirašymu ir vieno iš labiausiai dotuojamų Ukrainos regionų…

Geriau pažinkime kraštą. Žemaitijos nacionalinis parkas šį kartą kviečia į Užpelkių kaimą

Neveltui sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti negu dešimt kartų išgirsti, nes klausyk neklausęs, bet vietovės dvasios nepajusi, nematydamas jos žmonių, statinių, čia esančių paminklų, augančių medžių, žydinčių gėlių, negirdėdama ten čiulbančių paukščių. Žemaitijos nacionalinis parkas nebe pirmą kartą kviečia…

Miško paskirtis – ugdyti kūrėjo dvasią ar toliau stiprinti prekiautojų-vartotojų kultūrą?

Miškas – išskirtinė ekosistemos dalis, pirmiausiai tarnaujanti aplinkos kokybės gerinimui, kraštovaizdžio stabilumui, rekreacijai, jo išteklius naudojant tausiai ir atkuriamai. Šimtmečiais jis pasitarnavo ir kaip ne vieno kūrėjo įkvėpimo šaltinis. Tačiau šiandienos perspektyvoje likus vienintele svarbiausia gamtos turtų dalimi, pirmenybė sutelkiama…

Bronis Ropė: Vardan ko įvedamas euras?

Jei jau įsivedame eurą, tai kartu likviduokime ir visus įsiskolinimus dirbantiems žmonėms bei pensininkams. Antraip – vardan ko tuomet Lietuva įsiveda eurą?   Puiki proga gražiai įsivesti eurą. Bet neišnaudojama Neatsistebiu ir Seimo, ir Vyriausybės sąmoningu aklumu. Juk euro įvedimui…